165789. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 9-/gamma-amino-propil/-3-amino-karbazol előállítására és e vegyületet tartalmazó tesztcsíkok - glükóz enzimatikus kimutatására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1973. II. 07. (BO-1413) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. II. 08. (P 22 05 733.6) Közzététel napja: 1974. VI. 28. Megjelent: 1976. II. 28. 165789 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 27/68, G 01 n 31/22 Feltalálók: Dr. Werner Wolfgang vegyész, Mannheim-Vogelstang, dr. Vogel Peter vegyész, Weinheim, dr. Tiedemann Hugo biokémikus, Mannheim-Wallstadt, dr. Güthlein Werner vegyész, Mannheim-Neckarau, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Boehringer Mannheim GmbH., cég, Mannheim-Waldhof, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás 9-(7-amino-propil)-3-amino-karbazol előállítására és e vegyületet tartalmazó tesztcsíkok 1 A találmány tárgya eljárás az új 9-(7-amino-pro­pil)-3-amino-karbazol és ennek sói előállítására, továbbá az ezeket indikátorként tartalmazó, előnyösen glükóz enzimatikus kimutatására alkal­mazható tesztcsíkok vagy tesztfilmek. Az 1 252 725 sz. Nagy-Britannia-i szabadalmi leírás ismertet diagnosztikai szereket hidroperoxidok és peroxidosan ható anyagok meghatározására, amelyek indikátorként viszonylag bonyolult szerke­zetű azinokat tartalmaznak. Testfolyadékokban kvantitatív módon a glükózt már régóta enzimatikus reakcióval határozzák meg. E módszer szerint a glükózt glükóz-oxidázzal és a levegő oxigénjével glükonsawá oxidálják. Ebben a reakcióban a felszabaduló hidrogén-peroxid peroxi­dáz hatására egy lehetőleg színtelen kromogénnel reagál. A keletkezett színezék extinciójából számítha­tó ki a vizsgált testfolyadékban jelenlevő glükóz mennyisége. Mivel a kémcsőben és a küvettában lefolytatott reakciók csak költséges készülékekkel és 20 kiképzett személyekkel értékelhetők, az utóbbi időkben olyan tesztcsíkokat fejlesztettek ki, melyek a szükséges reagenseket már pontos dózisokban tartalmazzák és a vizsgálandó folyadékkal történő benedvesítés után a színreakció a reagenshordozón 25 közvetlenül kifejlődik. Ilyen tesztcsíkok nedvszívó hordozóból, például szűrőpapírból állhatnak, mint ahogy ezt az 1 598 153 számú Német Szövetségi Köztársaság-beli nyilvánosságra hozatali irat megadja, mely szerint a reagenseket vízálló filmbe dolgozzák 30 10 15 be. Ezek a tesztfilmek letörölhetők, és ezért különösen alkalmasak zavaros folyadékok, például vér vizsgálatára. Ujabban a tesztcsíkok félkvantitatív, színskálával történő összehasonlító kiértékelését oly módon javítják, hogy a tesztcsíkok színintenzitását a kimutatási reakció után optikai úton mérik. Erre a célra viszonylag nem komplikált remissziós spektro­fotométereket fejlesztettek ki, melyek lehetővé teszik a tesztfilmek kvantitatív kiértékelését. A tesztfilmek előhívásánál bebizonyosodott, hogy a kimutatási reakció viszonylag erősen hőmérséklet­függő, vagyis alig lehetséges a hőmérsékleti körülmények figyelembevétele nélkül reprodukálha­tó eredményeket elérni. Különösen zavaróan hat ez a x remissziós spektrofotométerben, mivel a mérő fénysugár a reakcióteret gyorsan és erősen melegíti. A tesztfilmekhez kromogénként eddig az Ö-tolidin és a 3-amino-9-etil-karbazol oxidációs indikátorok keverékét alkalmazták. Ez a keverék a vörösből zöldbe történő színátcsapás miatt igen kedvező, viszont az a hátránya, hogy a hőmérséklet­re erősen érzékeny. Az eddigi intenzív kutatások ellenére sem sikerült olyan indikátorokat találni, amelyek a hőmérséklet­től függetlenül reprodukálható színértékeket mutat­nak. Ezeknél a reakció hőmérsékletétől, valamint a tesztcsíkok leolvasásának hőmérsékletétől függően színeltérés lép fel, mely az eredményeket jelentősen meghamisítja. Az említett okok miatt hőmérséklet-165789

Next

/
Thumbnails
Contents