165764. lajstromszámú szabadalom • Eljárás profilaktikus készítmény előállítására szarvasmarha trychophytosis megbetegedés ellen

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 165764 jÉteik Nemzetközi osztályozás: «Ss Bejelentés napja: 1972. VI. 01. (VE-679) C 12 k 5/00 m^ß Közzététel napaj: 1974. V. 28. // ' *•' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1976. II. 28. •"•--..: :..'. -•:i;; '" Feltalálók: Szarkiszov Arutjun Hrisztoforovics állatorvos, Petrovics Szvjatoszlav Vszevolodovics állatorvos, Nikiforov Lev Ivanonics állatorvos, Jablocsnik Ljubov" Markovna állatorvos, Moszkva, Szovjetunió Tulajdonos: Vszeszojuznüj Ordena Lenina Insztitut Experimental'noj Veterinarii, Moszkva, Szovjetunió I Eljárás profilaktikus készítmény előállítására szarvasmarha trychophytosis megbetegedés ellen 1 A találmány tárgya eljárás új, szarvasmarha trichophytosis megelőzésére alkalmas készítmény előállítására. A szarvasmarha trichophytosis fejlett iparszerű állattenyésztéssel rendelkező országokban lényeges gazdasági kárt okoz. A növendékállatok tömeges fertőzése hossza­dalmas megbetegedéssel, nagyhatású drága gyógy­szerek alkalmazásának szükségességével jár, a növendékállatokat hátráltatja a fejlődésben, a súlygyarapodás csökken. A gazdaságok tenyész­állatok eladásánál nem tudják betartani a határ­időket. A nyersbőrök minősége erősen romlik. A beteg állatok megfertőzik a vidéki lakosságot. Cruickshank (Symp. Ser. Immunobiol. Stand., ref. C. A. 72, 53162 x) olyan tesztmódszert ír le, amellyel a trichophytinnel szembeni túlérzékeny­séget sikerült kimutatni. A trichophytosis kezelésére heptametilén-bisz­[dimetil-(noniloxikarbonilmetil)-ammónium-klorid] alkalmazását javasolták (Antibiotiki, Kiev, 1969 4, 16-18. old.). A trichophytosis megelőzésére azonban mind­ezideig nem volt mód. A trichophytosis meg­előzésére alkalmas anyagok az irodalomból nem ismertek. Azt találtuk, hogy a szarvasmarha-trichophyto­sis megelőzésére alkalmas készítményt úgy állít­hatunk elő, hogy a Szovjet Össz-szövetségi Állatgyógyászati Kísérleti Intézetnél 130 szám alatt letétbe helyezett Trichophyton faviforme var. album törzset szilárd vagy folyékony táp­talajon 26 és 28 C° hőmérsékleten 10-15 napig, a törzs mikrookonidiumainak optimális felhal-5 mozódásáig tenyésztjük, a biomasszát elválasztjuk és előnyösen kolloidmalomban 10-30 percen át homogenizáljuk, majd az így kapott szuszpenziót a) steril fiziológiás oldattal hígítjuk, adott esetben penicillint és streptomycint adunk hozzá 10 és a készítményt ampullákba töltjük, vagy b) liofilizáljuk és ampullákba töltjük. A közönséges Trichophyton faviforme törzsek egyikéből különböző táptalajokon különböző fizi­kai feltételek mellett végzett attenuálás útján 15 kitenyésztett Trihophyton faviforme var. album 130 (a továbbiakban: TF 130) törzs a közönséges törzsektől főleg a növési energiát, a morfológiai jellemzőket és az azonos antigén aktivitás mellett csökkent virulenciát illetően különbözik. Ezeket a 20 különbségeket a TF 130 törzs már tíz éven át változatlanul megtartja. Míg a Trichophyton faviforme tipikus közön­séges törzsei ráncos, hártyaszerű, szürkesárgás vagy barna, domború, lassú növési telepeket képeznek, 25 a TF 130 törzs telepei simák vagy alig észrevehetően tagolt, enyhén poros felületűek, fehér-sárgások és gyorsnövésűek. A közönséges törzseket 6,5-6,7 pH-jú maláta-agáron 26—28 C -011 30 napon át tenyésztve 1-2 cm 30 átmérőjű telepet kapunk, míg a TF 130 törzs 165764

Next

/
Thumbnails
Contents