165757. lajstromszámú szabadalom • Elrendezés adatátviteli modemek alapsávi adó-vevő szűrőinek elektronikus digitális átkapcsolására

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 165757 Bejelentés napja: 1972. V. 15. (TE-654) Közzététel napja: 1974. V. 28. Megjelent: 1976. II. 28. Nemzetközi osztályozás: H 03 k 17/00 •^S^lüH Bejelentés napja: 1972. V. 15. (TE-654) Közzététel napja: 1974. V. 28. Megjelent: 1976. II. 28. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Bejelentés napja: 1972. V. 15. (TE-654) Közzététel napja: 1974. V. 28. Megjelent: 1976. II. 28. Feltalálók: Ágoston László vili. mérnök 58%, Hajagos Árpád vili. mérnök 42%, Budapest Tulajdonos: Telefongyár, Budapest Elrendezés adatátviteli modemek alapsávi adó-vevő szűrőinek elektronikus digitális átkapcsolására -' 1 2 Különböző sebességű maximálisan duplex adat­átviteli modemekben a gazdaságosság érdekében a szűrőket úgy tervezhetik, hogy adás és vétel funkcióban is megfelelőek legyenek. így csator­nánként elegendő egyetlen ún. adó-vevő szűrő 5 alkalmazása, mivel az adás és vétel ellenkező csatornán történik. Az üzemmód váltás úgy kell történjék, hogy az egyik csatorna szűrőjét a modulátor és a vonal közé kell iktatni, amely azelőtt a vonal és a 10 demodulator között volt és a másik csatorna szűrőjét a vonal és demodulator közé, amely azelőtt a modulátor és a vonal között volt. Ha a szűrő konstrukciója megengedi (pl. LC szűrő hullámimpedanciákkal lezárva), akkor a 15 szűrők vonali csatlakozását megbontani nem szükséges és egyszerű átkapcsolással megoldható az üzemmód váltás, a szűrők másik csatlakozása és a modulátor és demodulator közötti egyenes vagy keresztkapcsolat váltásával. Ez négy keresz- 20 tezési ponttal, vagy két átkapcsoló funkcióval megoldható. Más a helyzet akkor, ha a szűrők valamilyen okból csak egyirányban képesek jeleket továb­bítani (pl. korszerű integrálható aktív RC szűrők, 25 extrém lezárású, vagy erősítővel kiegészített szű­rők). Ebben az esetben a szűrők be- és kimenetei is átkapcsolandók, melyek 8 keresztezési pontot, vagy 4 átváltó funkciót igényelnek. Ez önma- 30 gában is problémát okoz, de ezen felül az ilyen átkapcsoló rendszer rendkívül kényes az áthal­lásokra, mert a szűrők be-, illetve kimenetei legtöbb esetben úgy kényszerülnek közös áram­körbe, hogy az áthallott jelek hatását az eltérő frekvencia ellenére a szűrő nem tudja csök­kenteni. Különösen jelentkeznek ezek a prob­lémák, mozgó alkatrész nélküli átkapcsoló rend­szer igénye esetén. A találmány tárgya digitális, vagy digitális csatlakozású modulátor és demodulator esetén olyan blokk elrendezés, mely egyrészt felére csökkenti a kényes átkapcsolok számát digitális átkapcsolás bevezetésével, másrészt megszünteti az esetleges áthallás következményeit, különös te­kintettel teljesen elektronikus átkapcsoló mód­szerben. A találmány alapelve, hogy analóg jelek átkapcsolása csak a vonallal kapcsolatban levő áramköröknél szükséges. A szűrők összekapcsolása modulátorral és demodulátorral jóllehet analóg átkapcsolással is megoldható, de az a fentebb leírt "hátrányt hordja magában. A találmány olyan megoldást ad, melyben a modulátornál és demodulátornál a csatlakozás és az átkapcsolás digitális, mely az analóg átkap­csolástól eltérően egyszerű logikai műveletet jelent csupán és egyben kiküszöböli az áthallás érzé­kenységet.

Next

/
Thumbnails
Contents