165734. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású összetett falú berendezés és eljárás annak előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 165734 LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1971. XII. 21. (SA-2291) B 01 j 3/00 Olaszországi elsőbbsége: 1971. VII. 31. (27021 A/71) Közzététel napja: 1974. V. 28. Megjelent: 1976.1. 31. Feltalálók: Dr. Gamberucci Giuseppe gépészmérnök, San Donato Milanese, dr. Ruggieri Luigi gépészmérnök, Milánó, Olaszország Tulajdonos: Snam Progetti S. p. A. cég, Milánó, Olaszország Nagynyomású összetett falú berendezés és eljárás annak előállítására 1 A találmány nagy nyomásokhoz használható, összetett falú berendezés és eljárás ennek elő­állítására. A kémiai, valamint az ásványolaj- és földgáz alapú vegyitermékeket gyártó iparban alkalmazott új eljárásoknál egyre nagyobb nyomásokat és igen nagy hőmérsékleteket hoznak létre, és így az anyagok minőségével szemben támasztott köve­telmények is állandóan fokozódnak. Nagy reaktorok építésénél nagyon vastag fala­kat kell használni, mivel az új, hegeszthető anyagok előállítása céljából végzett kutatások még nem hoztak olyan eredményt, aminek nyomán az előállítási költséget elfogadható mértékben lehetne csökkenteni, illetve az anyagok mechanikai tulaj­donságait kellő mértékben lehetne javítani. A kémiai, valamint ásványolaj- és földgáz alapú vegyitermékeket gyártó iparban alkalmazott be­rendezéseknél a nagyon vastag falak használata az építési költségeket megnöveli, hegesztési nehéz­ségeket okoz, és a berendezések nagy súlya következtében nehézzé teszi a berendezések, illetve berendezésrészek szállítását és összeszere­lését is. A nagyon vastag falú berendezéseknél a nagy falvastagság következtében fellépő hegesztési ne­hézségek áthidalására a berendezéseket vagy kis vastagságú (6,5 mm—10 mm) lemezek egymás fölé rétegzése révén kell előállítani (többréteges, Multi­layer szerkezet), vagy közepes, 50 mm-nél nem vastagabb lapokból kell összeállítani (többfalú, Multiwall szerkezet). Bár így a hegesztési prob­lémák és a berendezés keresztirányú méreteivel kapcsolatos követelmények az igényeknek meg-5 felelően megoldhatók, illetve kielégíthetők (ilyen kialakítással valóban lehet nagy átmérőjű edé­nyeket készíteni), azonban az edények falának vastagsága nem csökkenthető. Az ismert eljárások alkalmazása az ezekhez 10 szükséges berendezések bonyolultsága következté­ben nagyon költséges, és számottevő megtakarítást nem lehet elérni. Egy előbbi bejelentésünkben olyan berendezést ismertettünk, melynek falvastagsága az ismert 15 berendezések falvastagságánál kisebb. E beren­dezést több fémanyag-rétegből állítottuk össze, amely rétegek közül néhányat részben vagy teljesen folyatott állapotba hoztunk. 20 Bár e berendezéstípusnál igen nagy mechanikai szilárdság érhető el és a falvastagság az .ismert módon kialakított berendezések falvastagságához viszonyítva jelentősen csökkenthető, azonban a nagyon nagy hőmérsékleten való felhasználásnál 25 csak korlátozott esetekben használhatók, mivel kúszási, lassú elcsúszási jelenségek lépnek fel. Ez a belső visszamaradó feszültségek részleges relaxá­ciőja, csökkenése következtében lép fel, aminek velejárója, hogy a falak mechanikai szilárdsága, 30 ellenállása csökken. 165734

Next

/
Thumbnails
Contents