165569. lajstromszámú szabadalom • Reverzálható forgás-, illetve haladásirányú léptető motor

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. III. 02. (MA-2201) Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. 165569 Nemzetközi osztályozás: H 02 k 7/06 Feltaláló: Sas Gábor oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest Reverzálható forgás-, illetve haladásirányú léptető motor 1 A találmány egy olyan reverzálható forgás-, ill. haladásirányú léptetőmotorra vonatkozik, amely egymáshoz képest negyedperiódus eltolással, egyébként függetlenül, alternálóan mozgatható két hajtószervet vagy hajtószerv csoportot tartalmazó kényszerpályás mechanizmussal rendelkezik. Mint ismeretes, a legegyszerűbb lépésenkénti forgást előállító szerkezet a kilincskerekes mec­hanizmus, amely legelterjedtebb alkalmazása a telefon-technikából ismert kereső automata, ahol elektromágnessel előállított alternáló mozgást kilincs közbeiktatásával egy kilincskerék alakít át szakaszos forgómozgássá. Pneumatikus léptetőmotor kialakításánál az előbb említett szerkezet elektromágnesét helyette­sítették erőképző, térelválasztó elemmel (memb­rán, dugattyú, stb,) szilfonmembránnal. A szil­fonmembránhoz kapcsolt kilincs egyik irányban pneumatikus jel hatására, a másik irányban egy előfeszített rugó miatt mozdul el. A fenti kilincsműves szerkezet legnagyobb hiánya — az egyszerűségében rejlő előnyök mellett — az, hogy csak egyirányú forgás létrehozására alkalmas. További hiányossága a kilincses léptetőmotornak, hogy a hajtás irányába ható terhelőnyomaték esetén megszaladás következhet be. Ismert a kétirányú léptetésre alkalmas pneuma­tikus léptetőmotor is, bár felépítése bonyolultabb. Ezen megoldás szerint a hajtani kívánt tengelyen egy csillagkerék helyezkedik el, amelyhez mini­málisan három (vagy háromnak egész-számú többszöröse) membránnal vagy dugattyúval moz­gatott görgő támaszkodik. Az elfordulást, forgást a működtető görgők a csillagkerék lejtőinek 5 alapjára merőleges (koronaalakú csillagkerék esetén ez tengelyirányú) elmozdulása okozza, amelyet a lejtő 90°-kai elfordított, vagyis érintőleges el­mozdulássá alakít. A csillagkerék fogszámát három görgő esetén 1, 2 és 2 egész-számú többszörösére 10 választhatjuk meg. Lényeges az, hogy amikor az egyik görgő a lejtő alján helyezkedik el, a másik két görgő két ellentétes hajlású lejtő kétharmad magasságában legyen. Ez a feltétel a szabadon megválasztható irányú továbbforgatás igényéből 15 származik, ugyanis a továbbferdítés irányát a két 2/3-ad magasságban elhelyezett görgő működtető szervének kiválasztásával lehet megadni, míg az elfordulás, a hasznos nyomaték a kiválasztott erőképző, térelválasztó elemre (dugattyú, membrán 20 stb.) adott nyomás következtében jön létre. Ismeretes továbbá olyan folyamatos forgást biztosító univerzális hajtómű, mint amelyet a 234.459 lajstromszámú osztrák szabadalmi leírás ismertet és amely haladásirányú alternáló mozgást 25 alakít át folyamatos forgómozgássá vagy fordítva. E hajtómű két egymáshoz képest negyed periódus eltolással, egyébként függetlenül alternálóan mű­ködtetett, két hajtószervet tartalmazó kényszer­pályás mechanizmussal rendelkezik. A kényszer-30 pálya a forgómozgást végző forgástest ül. henger 165569

Next

/
Thumbnails
Contents