165568. lajstromszámú szabadalom • Átkapcsolószelep

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 165568 LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1969. XII. 31. (MA.-2062) F 15 k 5/04 Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1969. III. 03. (WP 47 g/138 303) Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. Feltaláló: Heinig Werner gépészmérnök, Sangerhausen, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Maschinenfabrik Kyffhäuserhütte Artern, Artern, Német Demokratikus Köztársaság Átkapcsolószelep A találmány átkapcsolószelep élelmiszer és élvezeticikk ipar részére, előnyösen tejhez, hozzá-és elvezetőcsonk között elrendezett kettős sze­lepüléssel és csurgadékfolyadék elvezetésére ki­alakított csurgadéktérrel. 5 Ismeretesek átkapcsolószelepek két egymástól függetlenül tengelyirányban.elmozduló szelepüléssel és ezen szelepülések között elrendezett csurga­déktérrel, amely a szelepeknél a csurgadéktérbe beszivárgó csurgadékot a szeleporsókon át kiala- 10 kított gyűrű alakú csatornán vagy szeleporsón kiképzett hosszirányú hornyokon vezetik el és a szelepház, valamint a vezérlő automatát képező pneumatikát tartó szelepaljzat közötti helyen juttatják a szabadba. 15 Ezeknek az átkapcsolószelepeknek hátránya, hogy a csurgadékfolyadéknak a szelepház és a szelepaljzat közötti szabad elvezetésénél nem minden esetben küszöbölhető ki az elfolyó csurgadéknak a szelepaljzatba való beszivárgása. 20 Ennek következtében a szelepaljzatban a levegő nedvességtartalma jelentősen nő, az átkapcsoló­szelep pneumatikájában nem kívánt zavarok lépnek fel és ezen túlmenően a szelepaljzat, valamint a pneumatika nem kívánatos módon 25 elszennyeződik. Ezeknek a hiányosságoknak a kiküszöbölésére a tisztítás elmaradhatatlan, ami viszont járulékos munkaigényt jelent. Átkapcsolószelepeknek az élelmezési és élvezeti cikk iparban való alkal- 30 mazása esetén higéniai és bakteriológiai okokból követelmény, hogy az átkapcsolószelepek naponta alaposan tisztítva és csírátalanítva legyenek. Ebből a célból az ismert átkapcsolószelepeket naponta egyes alkatrészeire szét kell szedni, az egyes alkatrészeket egyenként kell kézzel tisztítani és csírátalanítani. Ezek a tisztítási munkák nagy ráfordítást és a tisztítást végző személyzettől nagy gondosságot kívánnak. A találmány célja átkapcsolószelep kialakítása, amely az ismertetett átkapcsolószelepek hiányait kiküszöböli és amely az élelmiszer- és élvezeti­cikkipar követelményeit maradéktalanul kielégíti, azzal, hogy alapos, olcsó, könnyen végrehajtható tisztítást biztosít. A találmány feladata a csurgadékfolyadék elvezetését úgy kiképezni, hogy szennyeződések és zavarok az átkapcsolószelep pneumatikájánál ki­zártak legyenek, továbbá, hogy az átkap­csolószelep melegítő-, fűtőberendezései stb. tisz­títási körfolyamatába bevonhatók legyenek. A találmány kitűzött célját azzal éri el, hogy cirkulációs tisztítás céljából a belső és külső szeleporsó „A" kapcsolóállásban a szelepház és a pneumatika háza közötti szakaszon egymással reteszélhetően vannak kiképezve, miáltal „B" kapcsolóállásban való átkapcsolásnál az átfolyó­csonknál a szelepülések nyitott helyzetbe kerül­nek. A belső és külső szeleporsóknak az „A" kapcsolóállásban való reteszelésével és az azt 165568

Next

/
Thumbnails
Contents