165555. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szabad aminosavakban dúsított zöldtakarmány növényi készítmény előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI 1EÍRÁS 165555 0 Bejelentés napja: 1972. V. 03. (11—94) Nemzetközi osztályozás; A 23 k 1/00, A 01 f 25/00 ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1973. XII. 28. Megjelent: 1976. I. 31. Ihrig Ernő oki. agrármérnök^ 25%, Budapest, Posevitz Vilmos oki. agrármérnök, 25%, Budapest, Dr. Bitó Mária tanárnő, aspiráns, 20%, Szeged, Dr. Pálfi Gábor tud. főmunkatárs, 30%, Szeged Eljárás szabad aminosavakban dúsított zöldtakarmány növényi készítmény előállítására A növényevő háziállatok táplálkozása tekin­tetében a zöldtakarmány növények szabad ami­nosav tartalmának nagymértékű emelése fon­tos feladat. A takarmányokkal etetett állatok szervezetük fehérjéinek felépítésélhez, illetve állandó meg­újulásához a szükséges szabad aminosavakat fő­leg fehérjékbe „kötött" formában veszik fel. A takarmányokkal felvett fehérjéket azonban az állati szervezet csak úgy alakíthatja saját fehérjéivé, ha először enzimrendszere segítsé­gével szabad aminosavakra bontja. A fehérjék aminosavakká való bontása, vagyis az emésztés, jelentős aminosav veszteséggel jár. A fehérje tartalomnak csak kb. egyötöd ré­sze hasznosul! A takarmányok szabad amino­savainak a felszívódása, illetve új [fehérjévé való alakulása, a fehérjékhez képest háromszor na­gyobb lehet, ha az aminosavak egymáshoz való aránya optimális és a takarmány emészthető fehérjéket is tartalmaz. Ebben az értelemben pl. a zöldtakarmányok 4%-os szabad aminosav dú­sulása 12%-os fehérje többletnek felelhet meg. A zöldtakarmány növények fehérjeértékét nagymértékben javíthatjuk szabad aminosav tartalmuk dúsításával, vagy aminosav, illetve aminosavdús tápanyag hozzáadásával. A zöldtakarmány növények szabad aminosav tartalmának jelentős gyarapítása által azonban az állattartás során nemcsak a fehérjeszintézisek 10 15 20 25 hatékonyságának fokozásával érünk el jelentős pozitív hatást. A takarmány növények ízét és zamatát ugyanis szabad aminosav tartalmuk növelése által nagymértékben javíthatjuk. Ami­nek következtében a haszonállatok étvágya és szervezetük takarmányhasznosítása is fokozód­hat. A találmány célja volt olyan zöldtakarmány növényi készítmény előállítása, amely szabad aminosavakban dúsítva van. Növényi készítmé­nyen minden olyan adott esetben tartósított, pl. szárított növényt, vagy növényi részt ér­tünk, amely akár önmagában, akár adalék­anyaggal, akár egyéb növényi anyaggal össze­keverve, eredeti összetételélben az eljárás révén megváltozott. Ismeretes, hogy ha egyes növények levágva, vagyis gyökerüktől és ezáltal a vízutánpótlástól elvágva hervadnak el, eredeti szalbad aminosav tartalmukban változás figyelhető meg. Ilyen kí­sérleteket végeztek R. A. Kemble és H. T. Mac­pherson (Biochemical Journal, 58. Köt. 19ö4. 46—49 old.) az angol perjével és megállapítot­ták, hogy a 'hervadó növényben fehérjebomlás (proteolízis) következtében aminosavak szaba­dulnak föl. A felszabadult aminosavak meny­nyisége kevesebb, mint amennyi a lebomlott fehérjék mennyiségének megfelel és csupán a 30 szabad prolin dúsul föl eredeti mennyiségének 1fi5555

Next

/
Thumbnails
Contents