165531. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagy szilárdságú, homogén és a hőmérséklet-ingadozásnak ellenálló üstbélés anyag előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 1pr^ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VI. 09. Közzététel napja: 1974. I. 28. Megjelent: 1976. I. 31. (FI—518) 165531 Nemzetközi osztályozás: C 21 c 5/44 Filep Gyula oki. vegyészmérnök, Ózd, Ivócs László oki. kohómérnök, Ózd, Tómimel István oki. ibányamérnöifc, Budapest Eljárás nagy szilárdságú, homogén és a hőmérséklet-ingadozásnak ellenálló üstbélés anyag előállítására A találmány az .acélgyártásnál az acélöntő üstök tűzálló béléseként alkalmazott olyan dön­gölőanyag szintetikus előállítására vonatkozik, amely nagy szilárdságú, homogén és a hőmér­sékletingadozásnak ellenálló üstbélést biztosít. A találmány szerinti szintetikus döngölőanyag olyan jellemzőkkel rendelkezik, mely a nagy hőmérsékleten (1600—1650 C fok) csapolt SM acélok öntőüstjeinek bélésanyagával szemben támasztott követelményeknek mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból jobban meg­felel, mint a jelenleg alkalmazott tűzálló tégla­falazat vagy egyéb természetes döngölőanyagok. A találmány szerinti szintetikus döngölőanyag­ból kézi vagy gépi úton lehet nagy szilárdságú, homogén, a hőingadozásoknak ellenálló, egybe­függő („Fuga" mentes) tűzálló bélést képezni. A találmány lényege, hogy 65—95 súly% ho­mokból, legalább 10 súly% agyagból és/vagy bauxitos agyagból és 0—12 súly% bauxitból és/vagy 0—6 súly% illitből Si02 75 —90% A12 0 3 6 —12% FejOa 1,5— 5% alkálioxid 0 — 3% Földalkálioxid 0 -3% (izzítási vszt. 2 — 5%) 10 15 20 25 oxidos összetételű nyerskeveréket készítünk, 30 adott esetben előmelegítés közben, 5—10 súly% víztartalom mellett, majd az így kapott masszát az üstbélésbe bedöngöljük. A nyerskeverék ho­mokkomponensét 30—40 C fokra előmelegítjük. A találmány alkalmazási területe az acél~ gyártás, illetőleg az acélöntőüstök tűzálló bélé­seként használt döngölőmassza előállítása. A technika jelenlegi állását az alábbiakban ismertetjük. Az acélművekben a gyártástechno­lógia egyik lényeges szerelvénye és költség­tényezője az acéladagok csapolására, illetve le­öntésére szolgáló acélüst. Az acélüstöket évtize­dek óta tűzálló téglával falazzák, de az utóbbi időkben az úgynevezett monolitikus tűzálló bé­lések alkalmazása egyre inkább teret hódított. Az újabb acélgyártási eljárások elterjedése — mint például az LD acélgyártás, a folyamatos öntési technológia egyre szélesebb körű beveze­tése — mindinkább fokozzak az öntőüstök tűz­állóanyagával szemben támasztott követelmé­nyeket. A nagyobb csapolási hőmérséklet, az acél üst­ben való tartózkodási idejének növekedése és a rövid adagidőkből eredő gyors üstkészítés (újra­falazás) új tűzállóanyag alkalmazását teszi .szük­ségessé. Az acélművek folyamatos üzeme szem­pontjából, továbbá gazdasági megfontolásokból is igen lényeges az üzemben tartott üstök szá­ma, melyet viszont a tűzállóbélés tartóssága és újrafalazásának ideje határozza meg. Jelentős 165531

Next

/
Thumbnails
Contents