165528. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 6-amino- kapronsav előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. VIII. 18. (EO—299) Közzététel napja: 1974. IV. 27. Megjelent: 1975. XII. 31. 165528 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 99/06 Feltalálok: Kautny Károly vegyész, Kőhidai Sándor vegyésztechnikus, Dr. Medveczky Endre orvos, Budaipest Tulajdonos: Első Vegyi Industria Szövetkezet, Budapest Eljárás 6-amino-kapronsay előállítására A találmány tárgya eljárás 6-amino-kapron­aav előállítására kaprolaktám savas hidrolízise és a hidrolizátumból a 6^amino-kapronsavnak ioncserélő gyantával való elkülönítése útján. A 6-amino-kapronsav előállítására több el­járás ismert. a) Benzoil-amino-kapronitril hidrolízisével ál­lítja elő ezt a vegyületet Ruzicka és Hugoson [Ber. 38, 117 i(10O5); ibid. 40, 1839 (1907)]. Az eljárás drága kiindulási anyagból rossz kiter­meléssel szolgáltatja a célterméket. b) Oximino-kapronsav katalitikus hidrogéne­zésével állít elő amino-ikapronsavat Chiasoli és Munisci [Gazz. Chim. Ital. 88, 261 {1958)]. Az eljárás bonyolult berendezést igényel, és vi­szonylag drága kiindulási anyagból nem Mele­gítő kitermeléssel vezet a kívánt végtermékhez. c) A 2 327 119 számú USA szabadalmi leírás {Du Pont) szerint airtíno-kápronitril báriumhidr­oxidos hidrolízisével állítják elő a 6-amino-kap­ronsavat. Az eljárás nem folytatható le jó ki­termeléssel, és a hidrolízishez használt ibárium­hidroxid jelentősen növeli a termék önköltségét. d) Wallach {Ann. 312, 188 (1900)] ciklohexa­nonoxim kénsavas átrendezésével és hidrolízisé­vel jut a kívánt végtermékhez, majd a savat báriumkarbonáttal vagy kalciumkarbonáttal semlegesíti. Az eljárás a képződött báriumszul­fát, ill. gipsz körülményes elkülöníthetősége miatt igen munkaigényes. Ezen túlmenően bá-10 15 20 25 30 riumsó használata az eljárás önköltségét növeli, míg kalciumkarbonát használata esetén nem ki­elégítő a termék tisztasága. e) A 812 076 számú NSzK szabadalmi leírás (Algemeene Kunstzijde Chemie N. V.) szerint kaprolaktámot 250—300 C°-on alakítanak át vi­zes hidrolízissel amino-kapronsawá. Az eljárás hátránya, hogy csak nyomásálló berendezésben folytatható le. f) Nagasawa és munkatársai (4577/1954. sz. japán szabadalmi leírás) kaprolaktám legalább 30 atm nyomáson végzett hidrolízisével állítanak elő amino-kapronsavat lúgos közegben. Ez az eljárás is csak •költséges nyomásálló berende­zésben valósítható meg. g) Kaprolaktám kationcserélő gyantával vég­zett hidrolízisével dolgozik Itin és Kahr (774 468 sz. angol szabadalmi leírás). Használható kiter­melések biztosításához az eljárás rendkívül nagy gyantamennyiségeket és nagy oldattérfogatokat igényel. h) Eck {Org. Synth., Coll. Vol. II, p. 28, 1943) kaprolaktámot sósavval Mdrolizál, majd a só­savat ólomoxiddal és ezüstoxiddal köti meg. Az eljárás iparilag nem valósítható meg a savmeg­kötéshez használt költséges oxidok miatt. i) Meyers és Miller kaprolaktámot sósavval hidrolizálnak, a sósav-felesleget ledesztillálják, az így kapott aminokapronsav-hidrokloridot víz­ben oldva anioncserélő gyantaoszlopon engedik 165528

Next

/
Thumbnails
Contents