165524. lajstromszámú szabadalom • Távvezérlő elrendezés két- vagy többsávos mágneses hangrögzítő és/vagy visszajátszó berendezés erősítő rendszeréhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 165524 Cí) Bejelentés napja: 1973. III. 26. (EE—2120) Nemzetközi osztályozás: G 11 b 15/02 «^r Közzététel napja: 1974. IV. 27. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Megjelent: 1975. XII. 31. Feltalálok: Havas Péter üzamiméríiök, Saalontai Lajos technikus, Budapest Tulajdonos: Elektroakusztikai Gyár, Budapest Távvezérlő elrendezés két- vagy többsávos mágneses hangrögzítő és/vagy visszajátszó berendezés erősítő rendszeréhez A találmány tárgya távvezérlő elrendezés két­vagy többsávos mágneses hangrögzítő és/vagy visszajátszó berendezés erősítő rendszerében, amely logikai bemenetekkel rendelkező kapu­áramköri hálózatot, ennek kimenetére csatlako­zó, a sávokihoz rendelt tárolókat, továbbá egy­részt a logikai kapuáramköri hálózat, másrészt a savókhoz rendelt tárolók kimeneteire csatla­kozó sorrendbiztpsító áramkört tartalmaz és a sorrendbiztosító áramkör sávonként két-két ve­zetékkel — beírás-törlés, ill. visszajátszást ve­zérlő vezetékkel rendelkezik ós a két-két veze­ték egyike beíró erősítő rendszerihez, másika visszajátszó erősítő rendszerhez csatlakozik és az elrendezés tartalmaz oszcillátort is. Az irodalomból és a gyakorlatból ismeretesek távirányítású és félautomata mágneses hang­rögzítő-vissza játszó berendezések. E berendezé­sek előnyeként tekintik, hogy kezelésük nincs helyhez kötve és távirányítású kezelő szervek­kel egyes funkciók, például felvétel, lejátszás, gyors tekercselés stb. végrehajtható. Ezeknél a berendezéseknél a távvezérlés elektronikus úton történik, míg a végrehajtást elektromechanikus úton valósítják meg. Ilyen berendezést ismertet például az 1,424.538 számú NSZK szabadalmi leírás; ez a berendezés helyi- vagy távvezérlésű üzemmódra alkalmas. Az ismert megoldások egyike sem tesz lehe­tővé tökéletes távvezérlést, és helytelen kezelés esetén, sőt egyes esetekben üzemszerű körül­ményeknél is a mágneses szalag íokozott me­chanikai igénybevételnek van kitéve és ez nyú­lást, illetve szakadást idéz elő vékony szalagok 5 esetén. Ezeknél a berendezéseknél nincs kielé­gítő védelem arra, hogy ne lehessen véletlen­szerűen felvételre kapcsolni és nem szándékolt törlést végezni. A találmány szerinti távvezérlő elrendezés 10 biztosítja mindazon előnyöket, amelyeket az ed­digi ismert berendezések nyújtanak és ezen túl­menően kiküszöböli az .említett hátrányokat. Emellett a vezérlő berendezésből kiküszöböli az elektromechanikus alkatrészeket azáltal, hogy 15 logikai jelekkel vezérelt kapcsolókat alkalmaz. Ennek segítségével nagyon egyszerű módon tud­juk megoldani az összes vezérlési problémákat és emellett lényeges helymegtakarítást biztosí­tunk a különböző mindinkább csökkenő méretű 20 mágneses hangrögzítő és visszajátszó berende­zésekhez csatlakozó vezérlő elrendezésnél. A ta­lálmány szerinti elrendezéssel biztosítani tudjuk azt is, hogy két- vagy többsávos rendszerben a sávokon egymástól függetlenül tudjunk felvételt 25 készíteni és visszajátszást végezni akár távve­zérlést, akár helyi üzemben. Emellett el tudjuk kerülni a véletlen felvételre kapcsolást azáltal, hogy egyszerűen meg tudjuk oldani, hogy csak két gomb meghatározott sorrendben történő ke-30 zelésével lehet felvételi állapotot létrehozni. Elő-165524

Next

/
Thumbnails
Contents