165462. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tartály fenékrészén lévő tolózár működtetésére, a tartályban lévő anyag szabályozott ömlesztéséhez

SZABADALMI 165462 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS étíb Bejelentés napja: 1973. III. 30. (UE—34) Nemzetközi osztályozás: F 16 k 3/00 IIP Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1972. X. 26. (31001957) ORSZÁGOS TALÄL.MÄNYI Közzététel napja: 1974. II. 28. HIVATAL Megjelent: 1977. I. 31. Feltalálók: Tulajdonos: KLAUS Joseph John mérnök, Urbana, USS ENGINEERS AND CONSULTANTS, INC., SHAPLAND Earl Page Jr. mérnök, Champaign, Pittsburgh, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok Illinois, Amerikai Egyesült Államok Berendezés tartály fenékrészén levő tolózár működtetésére, a tartályban levő anyag szabályozott ömlesztéséhez A találmány tárgya egy olyan mechanizmus, mely tartály fenékrészén levő elcsúsztatható to­lózár révén a tartályban levő anyagnak szabá­lyozott ömlesztésére alkalmas. Ismeretesek azok az elcsúsztatható tolózárak, melyeket az általában elterjedt, fenékdugós ön­tőüstök és tölcséres öntőedényekben a fékrúd út­ján szabályozott anyagömlesztésénél már alkal­maznak. Az ismert tolózárat működtető mechanizmus-, ban egy vízszintes helyzetű, folyadéknyomás út­ján működtetett dugattyú, vagy ezzel egyenér­tékű, lineáris mozgást végrehajtó szerkezet van a tartály alsó szintje alatt elhelyezve. A dugaty­tyú olyan irányban mozog, mint a tolózár. A du­gattyúhengernek a tartályra történő felszerelése mindig problémát jelent. Ha például a tartály­ban — ami adott esetben például öntőüst — fémolvadék van, akkor mind a dugattyúhenger, mind a csatlakozócső-vezetékek könnyen megsé­rülnek, de akadályt is jelentenek, mert kívül vannak a tartályon. Ez a szerkezeti kialakítás nehézségekre vezet akkor, ha a működtetni kí­vánt tolózár — mint említettük — az öntőüst alján van, mert a dugattyút levehetően kell fel­szerelni; s azt csak az üzemeltetés idejére kell felszerelni. A henger és dugattyú fel- és leszere­lése nehéz és veszélyes feladat, mert az öntőüst forró fémolvadékkal van tele. A találmány szerinti megoldás révén azt a célt 10 15 20 25 30 kívánjuk elérni, hogy egy javított kivitelű, toló­zárat működtető, olyan mechanizmust konstruál­junk, melynek segítségével a fentiekben röviden vázolt nehézségeket ki tudjuk küszöbölni. A találmány szerinti megoldásnak megfelelő, tolózárat működtető mechanizmusban egy olyan, lineáris mozgást végrehajtó szerkezet van, mely a tartály oldalfalára van szerelve és megközelí­tően a tartály oldalfalával párhuzamos elrende­zésű (vagyis majdnem függőleges). E helyen ugyanis a szerkezet könnyen hozzáférhető és üzemeltetése nem képez akadályt. A találmány szerinti megoldásnak megfelelő mechanizmust egy kiviteli példa ismertetése kap­csán, a leíráshoz mellékelt rajzok segítségével részletesebben is megmagyarázzuk. A rajzokon az 1. ábra elölnézetben mutat be egy öntőüstöt, melyre az öntőüst alján levő tolózárat mű­ködtető mechanizmus van felszerelve. A 2. ábra az 1. ábrán látható II—II metszővonal szerinti metszetrajz. A/ 3. ábrán a tolózárat működtető csuklós zár­szerkezetet és a vele kapcsolatos szerelvé­nyeket látjuk abban a helyzetben, amikor nyitni készül a tolózárat, például annak cse­réje végett. A 4. ábra az 1. ábrához hasonló elölnézeti rajz, mely a találmány szerinti mechanizmusnak egy további kiviteli példáját ábrázolja. Az 165462

Next

/
Thumbnails
Contents