165397. lajstromszámú szabadalom • Számítógépek tárolóelemeként alkalmazott vékony mágneses rétegek leválasztása fémhordozón

MAGYAK NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány A bejelentés napja: 1973. I. 29. (MA—2444) Közzététel napja: 1974. III. 28. Megjelent: 1976. VIII. 31. 165397 Nemzetközi osztályozás: C 23 b 5/08 Feltalálók: Binder Gyula vegyészmérnök, Fekete Zoltánné vegyésztechnikus, Gaál Endre vegyészmérnök, Budapest Tulajdonos: MTA, KÖZPONTI FIZIKAI KUTATÖ INTÉZET, Budapest Számítógépek tárolóelemeként alkalmazott vékony mágneses rétegek leválasztása fémhordozón A találmány tárgya vékony mágneses rétegek leválasztása, amelyeket kiterjedten alkalmaznak a számítógépek tárolóelemeként, különböző fé­mes hordozókon és különböző mechanikai fel­építésben. A felhasználás szempontjából döntő fontosságúak a mágneses paraméterek, amelyek a hiszterézis görbe segítségével egyértelműen de­finiálhatók. A mágneses paraméterek egyrészt a bevonat összetételétől, másrészt a leválasztás körülmé­nyeitől függenek. A leggyakrabban alkalmazott módszer szerint a bevonatot kémiai redukcióval, oldatból vá­lasztják le a fémhordozóra. Ezen fürdők közös jellemzője, hogy kobalt- és/vagy nikkelsókat, hipofoszfitot, szerves komplexképzőt (citromsa­vat és/vagy borkősavat, ill. azok sóit), ammó­niumhidroxidot vagy ammóniumsókat tartal­maznak. A fémleválasztás lúgos tartományban (PH = 8—10), melegen (70—90 °C) történik. Az általánosan alkalmazott hipofoszfit bázisú für­dők jellemzője az ammónia-, ill. az ammónium­só-tartalom (klorid, szulfát, citrát, tartarát stb.). Ezek a vegyületek a leválasztás szempontjából két alapvetően fontos tulajdonsággal rendel­keznek, egyrészt elősegítik a fémleválasztást, másrészt csökkentik a bevonat foszfortartalmát. (Az ammóniamentes fürdőből leválasztott réte­gek 10—20% foszfort tartalmazhatnak.) A hipofoszfitos fémleválasztásnak terjedelmes 10 15 ?.o 25 30 irodalma van. Mi példaképpen megemlítjük a legfontosabb forrásmunkákat, ill. azokat, ame­lyek valamilyen kapcsolatban vannak találmá­nyunkkal. Ezek a következők: 1. Symposium on Electroless Nickel Plating. (Catalytic Deposition of Nickel-Phosphorus Alloys By Chemical Eeduction in Aquecus Solution.) ASTM Special Technical Publi­cation No 265. (1959.) 2. The Electrochemical Society, Inc. Fall Meeting — Buffalo. Oct. 10—14, 1965. Abst­ract No. 86. (1965.) 3. US Patent 3 523 823. (1970.) 4. Plating, 59. Nr. 7. p. 665—671. (1972.) A hipofoszfittartalmú ammonias fürdőkből leválasztott bevonatok egyik sajátossága, hogy mindig tartalmaznak legalább 2—10% foszfort. Vizsgálataink szerint a növekvő foszfortartalom­mal általában romlanak a leválasztott bevona­tok mágneses tulajdonságai, és ez a körülmény korlátozza az adattárolásra való felhasználható­ságot. A fürdőnek komoly hátránya, hogy a ma­gas hőmérsékleten, lúgos tartományban történő folyamatos leválasztásnál óhatatlanul ammónia­veszteség lép fel, ami főleg ipari volumeneknél, sorozatgyártás esetén jelent problémát. Ez egy­részt munka- és balesetvédelmi szempontból hát­rányos, másrészt a fürdőben, illetve a leválasz­tás folyamatában kontrollálhatatlan irreverzibi­lis folyamatok játszódnak le, amelyek még ál-165397

Next

/
Thumbnails
Contents