165383. lajstromszámú szabadalom • Kábelkarmantyú

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VI. 22. (KU—461) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. VI. 25. (2 131 686) Közzététel napja: 1974. III. 28. Megjelent: 1976. VI. 30. 165383 Nemzetközi osztályozás: H 02 g 15/24 Feltaláló: JIRKA Kari mérnök, München, Német Szövetségi Köztársasá" Tulajdonos: Kunststofferwerk Gebrüder Anger GmbH + Co. München, Német Szövetségi Köztársaság Kábelkarmantyú A találmány tárgya kábelkarmantyú, főként kábelátvezeto karmantyú, amely lényegében egy cső alakú középrészből áll, amely középrész mindkét oldalon egy-egy kábelvezetéssel látha­tó el. A kábelkarmantyú egészében vagy rész- 5 ben műanyagból készül. A kábelkarmantyúk, főként kábelátvezető karmantyúk már ismertek. Ilyen kábelkarma'n­tyúk általában ólomból, alumíniumból vagy acél­ból, továbbá önthető műgyantákból, illetve mű- 10 anyagokból készülnek. Ezeknek lényegében egy előnyös cső alakú, középrészként szolgáló teste van, melynek mindkét vége oly mértékben van összeszűkítve, hogy ennek átmérője körülbelül a kábelköpeny átmérőjének felel meg. Ismertek 15 olyan kábelkarmantyúk is, melyeknek középré­sze két darabból áll. A kábelbevezető részek is kialakíthatók önálló alkatrészekként. Az egyes részeket fémkarmantyúk esetén forrasztással, hegesztéssel Vagy hasonló eljárással lehet egy- 20 máshoz erősíteni, illetve hollandi anyák révén lehet azokat összekötni, ahol a hollandi anyák a két karmantyúrészt kúpos gyűrűk vagy ha­sonlók közbeiktatásával szorítják egymáshoz. A műanyagból készített kábelkarmanytúknál vala- 35 milyen öntési vagy ragasztási technológiát al­kalmaznak, vagy az alkatrészeket egymással ösz­szehegesztik. Valamennyi olyan összeerősítési el­járásnál, amelyek beszerelési helyen való vég­rehajtásához nagyobb költségek szükségesek, az 30 összeerősítés végrehajtásához szükséges időt is számításba kell venni, ami a kábelkarmantyúk alkalmazását tovább drágítja. E hátrányon túl az ismert módszereknek és kiviteleknek további hátrányos tulajdonsága, hogy a hegesztéssel, forrasztással, öntéssel vagy ragasztással előállí­tott kötéseket nem lehet vagy csak nagy költsé­gek áráfi lehet újból megbontani. Ilyen esetben a kötések megbontása után a kábelkarmantyúk általában többé már nem használhatók. Olyan kiviteleknél, amelyeknél a kábelkarmantyú egyes alkatrészeit csavarozással erősítik össze, problémát okoz a kötés tömítettségének biztosí­tása. Ezenkívül az ilyen kábelkarmantyúk elő­állítása nagyon költséges. A találmány szerinti feladat olyan kábelkar­mantyú, főként kábelátvezető karmantyú létesí­tése, amely egészében vagy részben műanyagból van, az ismert kábelkarmantyúk hátrányos tu­lajdonságaitól mentes és az alkalmazás, beszere­lés helyén minimális szerelési költséget igénylő módon a kábelerek egymásba fonási helye fölé helyezhető. A találmány szerinti kábelkarmantyú révén a kitűzött feladatot azáltal lehet megoldani, hogy a kábelerek egymásba fonási helyének mindkét oldalán a kábelköpeny fölé egy tölcsér alakú tömítőidam van húzva, amely a cső alakú kö­zéprész belső faláig nyúlik, és itt külső tömítő 165383

Next

/
Thumbnails
Contents