165373. lajstromszámú szabadalom • Semlegesítőedény égéstermékekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI! HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. V. 19. (KA-1300) 165373 Nemzetközi osztályozás: F 01 n 3/00 Közzététel napja: 1972. III. 28. Megjelent: 1976.1.31. Feltalálók: EMBERGENOV Shapet Embergenovich mérnök, Alma-Ata, CHUGUNKIN Sergei Leonidovich technikus, Alma-Ata, DZHAILAUBEKOV Erken Almaganbetovich mérnök, Moszkva Szovjetunió Tulajdonos: Kazakhsky Nauchno-Issledovatelsky i Proektny Institut Avtolmobilnogo Transporta, Alma-Ata, Szovjetunió Semlegesítő edény égéstermékekhez 1 A találmány semlegesítő-edény égéstermékekhez, előnyösen robbanómotorok égéstermékeihez. Ezen kívül azonban a találmány szerinti semlegesítő-edény felhasználható a vegyipar területén is. Ismeretesek robbanómotorok égéstermékeinek 5 semlegesítésére olyan semlegesítő edények, amelyek hengeres házzal rendelkeznek. A hengeres ház belse­jében a ház egyik homlokoldalával lezárt katalitikus reakciós edény (reaktor) van elrendezve. A reaktornak üreges terébe belépő csőcsonk vezet, a ház és a reaktor 10 közötti gyűrű alakú tér pedig kilépő csőcsonkkal van ellátva. Hasonló megoldást ismertet például az 1 244 477 sz. NSZK szabadalmi leírás. Az ilyen semlegesítő edényeknél azonban a gáz­áram a katalitikus reaktor üreges terében egyenlőt- 15 lenül áramlik és a katalizátor ennek következtében egyenlőtlenül terhelődik, ami helyi túlmelegedések­hez, illetve a semlegesítő edény tönkremeneteléhez vezet. A meghibásodások a katalitikus reaktorban a gázáramlás irányát tekintve annak második felében 20 következik be, mivel a katalitikus reaktor lyukasztás­sal ellátott hengerei a kipufogó gázok magas hőmér­séklete és a gázkorrózió következtében tönkremennek. A találmány célja a felsorolt hátrányok kiküszöbö­lése. 25 A találmány feladata tehát égéstermékek számára semlegesítő edény kiképzése, amely a katalizátor teljes mennyiségének kihasználása következtében és a helyi túlmelegedések kiküszöbölésével hosszabb élet­tartamot biztosít. 30 A találmány kitűzött célját olyan égéstermékekei semlegesítő edénnyel éri el, amelynek hengeres háza, annak üregében elrendezett, egyik homlokoldalával lezárt katalitikus reakciós edénye (reaktora) van, melynek belső tere bevezető csőcsonkkal van össze­kötve és a ház, valamint a reaktor közötti gyűrű alakú tér kivezetőcsonkkal van ellátva és amelynél a talál­mány szerint a kivezető és bevezető csőcsonk a ház egyazon homlokoldalába van beépítve és a reaktoron egy, a gyűrű alakú térben a katalitikus reaktorba irányuló gázáramokat fojtó gyűrű van elhelyezve. A találmány szerint a gyűrű alakú tér átmenő keresztmetszetének legalább egy negyede gyűrűvel van elfedve, továbbá a gyűrű lyukasztással is ellát­ható. A semlegesítő edény ilyen módon való felépítése a katalitikus reaktor teljes térfogatával való teljes ki­' használását biztosítja és kiküszöböli a helyi túlmele­gedéseket. Ennek következtében a semlegesítő edény élettar­tama jelentősen megnő, mivel a be- és kilépő cső­csonknak a ház egyezőn homlokoldalán való elhelye­zése a be- és kilépő gázok egymással szembefordított áramlását hozza létre, aminek következtében a be­áramló gáz a reaktor teljes hosszában azonosan eloszlik és a gyűrűk a gázáram fojtása következtében kiegyenlítik az égéstermék nyomását, illetve hőmér­sékletét. A találmányt részletesen kiviteli példán, rajz alap-, ján ismertetjük, ahol az 165373 1,

Next

/
Thumbnails
Contents