165324. lajstromszámú szabadalom • Kombinált padlófényesítő és porszívó készülék

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. II. 16. (CO-250) Közzététel napja: 1974. III. 28. Megjelent: 1976. III. 31. 165324 Nemzetközi osztályozás: A 47 1 11/20 Feltaláló: LAMONT George Laurence vezérigazgató, Huristone Park, New South Wales, Ausztrália Tulajdonos: Contract Cleaning Co., PTY. Limited cég, Huristone Park, New South Wales, Ausztrália Kombinált padlófényesítő és porszívó készülék 1 A találmány tárgya kombinált padlófényesítő és porszívó készülék, amely révén padlóknak és ha­sonlóknak mind javítását, csiszolását, mind tisztítását gazdaságosan lehet végezni. Padlók és hasonlók tisztítására szolgáló egyik ismert eljárásnál a padlót először lesöprik, majd — valamilyen megfelelő készülék révén — fényesítik, csiszolják. Ennek az eljárásnak hátrányos tulajdonsá­ga, hogy fényesítés, csiszolás folyamán újból sok por keletkezik és ezért a padlót ismét söpörni kell. Másik ismert eljárásnál az első söprési folyamatot elhagyják, a tisztítani, fényesíteni kívánt padlót a munka első műveletelemeként mindjárt fényesítik, csiszolják, és ezt követően kézzel vagy valamilyen más módon portalanítják. Sem az előbbi, sem az utóbbi eljárás nem gazdasá­gos, mert bár az utóbbi eljárásnál egy személy 12 perc alatt például 90 m2 területű folyosót is le tud söpörni, azonban söprés után még legalább további 6 percet kell a söprés után leülepedett por eltávolítására fordítani. Ezért kívánatos, hogy a padlót vagy hasonló felületet először pormentesítsük és csak a pormentesí­tés után kezdjünk hozzá a csiszolási, fényesítési műveletekhez. A padlók és hasonlók fényesítésénél és portalanítá­sánál felmerülő, ismertetett problémák megoldására már különféle készülékeket, ezek között kombinált fényesítő és szívó készülékeket is javasoltak, azonban ezek közül egyik sem alkalmas a kitűzött feladat kielégítő elvégzésére. Az ismert, illetve javasolt készülékek főként azért nem megfelelők, mivel a padló felülete és a szívó készülékrész bemenete közötti tömítés, térelzárás nem megfelelő. Abban az esetben, ha a szívó készülékrész bemeneti tere a padló 5 felülete fölött túlságosan magasan van, a porral telített, befelé áramló levegő sebessége túlságosan kicsi. A legtöbb ismert készüléknél ezzel a jelenséggel találkozunk. Van olyan készüléktípus is, amelynél a levegő nagy sebességgel áramlik, azonban az aránylag 10 nagy tárgyak, például gyufaszálak, szögek, levélszárak és hasonlók számára ekkor is túlságosan nagy a szállítási út. Az ilyen készülékek sem tudják eltávolí­tani az ilyen tárgyakat, szennyező anyagokat egy műveletben a padló felületének készülékkel közvetle-15 nül szomszédos részéről sem. A találmány feladata olyan kombinált padlófénye­sítő és porszívó készülék létesítése, amely az ismert készülékek felsorolt hátrányos tulajdonságait, hibáit kiküszöböli és amely révén padlónak vagy hasonló 20 felületnek portalanítását és csiszolását egyetlen mun­kaműveletben, gazdaságosan és a készülék meghibáso­dásának veszélye nélkül lehet elvégezni. A találmány szerinti kombinált padlófényesítő és porszívó készülék révén a kitűzött feladatot azáltal 25 oldjuk meg, hogy a készülékben motor révén forgat­ható fényesítő szerszámot körülfogó ház, a házra erősített és motor révén hajtott szívó készülékrész és a ház kerületétől lefelé nyúló, a padló felületével érintkező vékony rugalmas köpeny van, amely kö-30 peny a padló felületével mindig érintkezésben marad 165324 1

Next

/
Thumbnails
Contents