165309. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 10-15 szénatomszámú aldehidek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. VII. 31. (BU-619) Közzététel napja: 1974. III. 28. Megjelent: 1977. XI.30. 165309 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 47/00 '"V. Í':!.Í;OIU Feltaláló: dr. Csűrös Zoltán akadémikus, 20%, dr. Petró József egyetemi docens, 35%, dr, Heiszman József egyetemi adjunktus 45%, Budapest Tulajdonos: Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest Eljárás 10—15 szénatomszámú aldehidek előállítására l A találmány tárgya eljárás 10—15 szénatomos aldehidek előállítására normál primer alkoholok dehidrogénező katalizátor jelenlétében megvalósított gőzfázisú katalitikus dehidrogénezésével. Ismeretes, hogy nagy szénatomszámú aldehideket általában nem a megfelelő alkohol dehidrogénezé­sével, hanem észterekből, nitrilekből hidrogénezéssel, oxo-szintézissel, ill. olefinek oxidálásával állítanak elő. Viszonylag kevés az olyan eljárás, amely alkoholok de­hidrogénezésével állítja elő az aldehideket. Ilyen eljárá­sok az alábbiak. A 118 498 sz. szovjet szabadalmi leírás szerint gerániol és citronellol elegyét 100 Hgmm-es vákuum­ban dehidrogénezik rézkrómit katalizátorral 220-230 C°-on. A 121 786 sz. szovjet szabadalmi leírás értelmében laurilalkohplt gőzfázisban, 60 Hgmm-es vákuumban 230-240 C°-on rézkrómit katalizátoron 60%-os terme­léssel alakítanak át aldehiddé. Ugyancsak laurilal­koholt dehidrogéneznek 15 Hgmm-es vákuumban levegő vivőgázzal 310-320 C°-on rézkrómit katali­zátor jelenlétében 38,5%-os kitermeléssel a J.Chem. Soc. Japán, Ind. Chem Sect. 52, 140-142. (1949). irodalmi helyen ismertetett eljárásban. A 155.977 sz. magyar szabadalmi leírásban olyan eljárást ismertetnek, amely szerint 12-14 szénatomos alkoholokat 50 Hgmm-es vákuumban 290 C°-on dehidrogéneznek rézkrómit katalizátor segítségével 20%-os konverzióval. A 704 943 sz. brit szabadalmi leírás és a Can. J. Chem. 31, 297 (1953) sz. irodalmi hely szerint 165309 10 15 20 25 30 nagyobb szénatomszámú alkoholokat folyadék­fázisban dehidrogéneznek rézkrómit katalizátorral. A fentiekből világosan megállapítható, hogy azok­ban a gőzfázisú eljárásokban, amelyekben rézkrómit a katalizátor, vákuumban dolgoznak, és a mellékreak­ciók elkerülése céljából csak viszonylag kis (20-50%-os) konverzióig mennek el. Az ismert eljárások másik részében nagy szénatom­számú alkoholok dehidrogénezéséhez nitrogén (Gaza. Chim. Ital. 9L, 479-492 (1966) vagy tiszta levegő (J. Chem. Soc. 1943.2 82.) vivőgázt alkalmaznak, de nem rézkrómit a katalizátor. A találmány célja olyan új eljárás kidolgozása, amellyel 10-15 szénatomos aldehidek a megfelelő szénatomszámú alkoholokból közel 100%-os szelek­tivitással és 70%-nál jobb kitermeléssel állíthatók elő és ami lehetővé teszi, hogy az Üyen terméket közvet­lenül lehessen a kozmetikai iparban felhasználni. A találmány alapja az a felismerés, hogy nagy szénatomszámú alkoholok atmoszférikus nyomáson közel 100%-os szelektivitással és 70%-nál jobb terme­léssel dehirogénezhetők, ha a dehidrogénező katalizá­tort megfelelő módon, magával az alkohollal aktivál­juk, hígító gázként nitrogént használunk és a reakció­ban keletkező hidrogént folyamatosan eltávolítjuk a re­cirkuláltatolt hígítógázból. A találmány eljárás 10-15 szénatomos aldehidek előállítására a megfelelő szénatomszámú alkoholok katalizátor jelenlétében végzett dehidrogénezésével, amely abban áll, hogy a nitrogén gázzal hígított, 0,1-0,2 at parciális nyomású alkohol gőzöket

Next

/
Thumbnails
Contents