165306. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szubsztituált 1-fenil- 3H- 1,4-benzodiazepin- (1H,4H) - dionok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. XII. 28. (BO-1407) El sőbbsége: Német Szövetségi Köztársaság, 1971. Xn. 29. (P 21 65 311.2) Közzététel napja: 1974.1. 28. Megjelent 1975. XI. 20. 165306 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 53/06 \. Feltaláló: dt. Bauer Adolf vegyész, Ingelheim am Rhein, di. Weber Karl-Heinz vegyész, Gau-Algesheim, dr. Danneberg Peter orvos, Ockenheim, dr. Kuhn Franz Josef biológus, Bingen am Rhein, Német Szövetségi Köztársaság. Tulajdonos: C.H. Boehringer Sohn cég, Ingelheim am Rhein, Nemet Szövetségi Köztársaság Eljárás szubsztituált 1— fenil— 3H— l,4-benzodiazepin-2,5(lH,4H)-dionok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás az I ál­talános képletü uj szubsztituált 1-fe­nil-3H-l,4-benzodiazepin-2,5-/lH,4H/­-dionok előállítására. 3bben a képlet­ben R, adott esetben egy 9-?5 rendszámú 5 halogénatommal vagy trifluormetil­csoporttal orto- vagy parahelyzet­ben szubsztituált fenilcsoportot és R„ 9-\?5 rendszámú halogénatomot vagy 10 trifluormetil-, nitro- vagy hidr­oxilcsoportot jelent. A találmány érteÍmeDen az uj vegyü­letek. a/ egy II általános képletü vegyület gyürüzárásával - ebben a képletben R, és Rg a fenti jelentésűek, és k hidr­oxilcsoportot, vagy előnyösen kevés szénatomos alkoxicsoportot jelent -vagy b/ egy III általános képletü vegyület oxidálásával - ebben a képletben R., és Ro a fenti jelentésűek - L állithatók elő. Az a/ eljárásváltozatban a gyürü­zárást iners oldószerben, például ke­vés szénatomos alkoholban, etilacetát­ban, tetrahidrofuránban vagy dimetil­acetamidban, adott esetben kondenzáló­szer, például nátriummetilát, nátriua-R 15 20 25 30 "hidrogénkarbonát vagy trietilamin je­lenlétében, adott esetben melesritéssel végezzük. A reakcióhoz egy elkülönített II általános képletü vegyületet használ­hatunk, vagy az A_ reakcióséma sze­rint keletkező II általános képletü aminovegyületeket előzetes elkülönités nélkül vethetjük alá a -ryürüzárásnak. Ebben a reakciósémában X az aminocso­portra könnyen kicserélhető nukleofob csoportot, például 0-tozil- vagy kevés szénatomos aciloxi-csoportot, "" vagy klór-, bróm- vagy jodatomot jelenthet. Az utóbbi esetben a IV általános képletü vegyületeket cseppfolyós ammó­niába visszük be, vagy iners oldó­szerben, például tetrahidrofuránban, dioxánban, dimetilformamidban vagy me­tanolban oldva egy ammóniát szolgálta­tó vegyülettel, például egy ammónium­sóval vagy urotropinnal reagáltatjuk. Az 5 fenilgyürü orto-helyzetében szubsztituenst tartalmazó I általános képletü vegyületek előállítására a reakciót előnyösen autoklávban hajt­juk végre. így az szobahőmérsékleten gyorsan lezajlik. A IV általános képletü vegyülete­ket eddig még nem irták le. Olyan IV általános képletü vegyületek előállí­tására például, amelyek képletében R metoxicsoportot és X klóratomot jelént. 165306

Next

/
Thumbnails
Contents