165226. lajstromszámú szabadalom • Szűrőfej folyadékszűréshez főleg víz szűréshez víztisztító berendez;sekben

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972.11. 1. (ME-1466) Közzététel napja: 1974. II. 28. Megjelent: 1977. V. 16. 165226 Nemzetközi osztályozás: B 01 d 29/36, 35/28 C 02 b 1/00 C 02 c 1/22 Feltaláló: Kolin László oki. mérnök, Pálhidy Attila, oki. mérnök, Nagy Géza oki. gépészmérnök, Endrey Gyula oki. gépészmérnök, Kovács Károly oki. vegyészmérnök, Nagy Béla technikus,Budapest Tulajdonos: Mélyépítési Tervező Vállalat 2/3 arány, Budapest, Pest Megyei Műanyagipari Vállalat 1 /3 arány, Solymár Szűrőfej folyadékszűréshez, főleg víz szűréshez víztisztító berendezésekben A találmány szűrőfej folyadékszűréshez, főként víz szűréséhez víztisztító berendezésekben, amelynek a szűrőlemez furatában elhelyezett, előnyösen mű­anyagból készült hüvelye, a hüvelyen átvezetett szűrőszára, valamint a szűrőlemez felett a szűrő­szárhoz csatlakoztatott szűrőkosara van. 5 Számos ipari technológiai művelet során, főként víztisztítási és szennyvízkezelési eljárásokban gyakran alkalmaznak szűrési műveletet. Ennek során szemcsés anyagból álló rétegen vezetik át a folyadékot, és a szemcsék között, illetve a szemcsék felületén, esetleg 10 azok reakcióképes anyagában a szennyeződéseket kiválasztják. A szűrőréteget egy ismert megoldás szerint szűrőlemezen helyezik el, amelyen szűrőfejek vannak átvezetve. Ezek szerepe kettős: egyrészt a szemcsék 15 közül a szűrt folyadékot a szűrőlemez alatti térbe vezetik, másrészt a szemcsés anyagú szűrőréteg tisztításakor az ellenáramban a szűrőlemez alatti térből az e rétegbe juttatandó levegő vagy víz átvezetésére szolgálnak. 20 A szűrőfejek felső része — a fejrész - olyan méretű nyílásokkal van ellátva, amelyek a vizet áteresztik, a szűrőszemcsék behatolását a szűrőfej belsejébe azonban meggátolják. A fejrészt a szűrőlemez alatti térrel a szűrőlemezen átvezetett csőalaku szűrőszár 25 köti össze. Amennyiben a szűrőréteg tisztításához levegőt használnak, a szűrőszárak pontos helyzetbeállításának rendkívül nagy jelentősége van. A tisztítólevegőt ugyanis egyenletesen elosztva kell átáramoltatni a 30 szűrőrétegen, úgy, hogy azt a levegő egyenletesen mozgassa meg, egyrészt holt terek, másrészt buzgárok kialakulásának a veszélye nélkül. Az egyenlő levegő­elosztás követelménye viszont csak abban az esetben elégíthető ki, ha a szűrőlemez alá bevezetett levegőt valamennyi szűrőfejre egyenlő mértékben tudjuk elosztani, azaz valamennyi szűrőfej azonos levegő­mennyiséget szállít. E feladat megoldására egy ismert megoldás szerint a szűrőszárakat alul felhasítják, vagy meghatározott magasságban furatokat alakítanak ki rajta. A szűrő­lemez alá vezetett levegő mindaddig nem tud a szűrőfejeken áthaladni, míg a vizet a rés, illetve furatok szintjéig le nem szorítja. Ilymódon légpárna alakul ki a szűrőlemez alatt, amelyben a levegő mozgásának a sebessége legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a résekben, illetve furatokban. Ha tehát ezek azonos szintre esnek, a rajtuk áramló levegő­mennyiségeknek szükségképpen lényegében egyen­lőnek kell lenniök. Az ismert ilyen jellegű megoldásoknál a szűrő­szárak egyenlő mértékben és nem állíthatóan nyúlnak a szűrőlemez alsó síkja alá, az abban kiképzett menetes furatokon keresztül. A szűrőlemezt — általában a szűrőfejek felszerelése előtt — síkra alakítják és vízszintesre állítják. E beállítás pontossága alapvetően fontos feltétele az egyenletes levegő­elosztásnak, mert ha a szűrőlemez a vízszintestől eltér, a szárakon levő rések nem egyforma kereszt­metszettel nyúlnak a légpárnába, illetve ha furatok vannak a száron, egyes szűrőfejeken teljes keresztmet­szetben áramlik a levegő, míg másokban esetleg még 165226

Next

/
Thumbnails
Contents