165198. lajstromszámú szabadalom • Irányváltós axiálventillátor

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. V. 13. Közzététel napja: 19174. II. 28. Megjelent: 1976, IV. 30. (GO—1204) 165198 Nemzetközi osztályozás: E 21 f 1/08 Feltalálók: AGUSHEV Vladimir Alekszandrovich, oki. mérnök, Aríe­movsky, BRUSILOVSKY Iosif Veniaiminovich. oki. mérnök, Solegorsk, GAMAJUNOV Alekszandr Mikíhaílovich, oki. 'mérnök, Salegorak, LAN­CHIKOV Konstantin Vasilievich, technikus, Moszkva, SOSNER Jury Moi­seevitíh, oki. mérnök, Moszkva, TSODIKOV Veniamin Yakovlevich, oki. mérnök, Moszkva, JUDOCHKIN Sergei Semenovich, mérnök, Arte­movsiky. Szovjetunió Tulajdonos: Gosudiarstvenny Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Proektao-Izyskateísky Institut Metrogiprotrans, Moszkva, Szovjetunió Irányváltás axiálventillátor A találmány tárgya irányváltós axiálventillá­tor levegőszállításhoz, házban elrendezett futó­kerekekkel és állítóművel forgatható lapátú ve­zetőkerekekkel. Ilyen nagy mennyiségű levegő változtatható irányban történő szállítására alkalmas berende­zéseket pl. földalatti vasútnál, bányákban és más föld alatti vagy föld fölötti építményekben al­kalmaznak. A földalatti vasutak legelterjedtebb levegőcsé­rélő berendezései váltható irányú levegőszállítást biztosítanak. Meleg évszakban pályaudvari axiálventillátorok fújják be a levegőt és szaka­szoló axiálventillátorok szívják el. A hideg év­szakban azonban az alagút falának aktív hűtése érdekében a légszállítás irányát megfordítják; a szakaszoló axiálventillátorok fújják be a leve­gőt és a pályaudvari axiálventillátorok szállítják el. A hideg évszakban alkalmazott fordított irá­nyú üzemben az axiálventillátor légszállítása nem lőhet kevesebb, mint a meleg évszakban alkalmazott üzem légszállításának 80%-a. A munkavédelmi előírások szerint a szén- és ércbányák szellőztetőberendezésének légszállítá­sa fordított irányú üzemben nem lehet keve­sebb, mint a direkt üzemű légszállítás 6'0%-a. Ezekre a feladatokra irányváltós, több foko­zatú axiálventillátorokat alkalmaznak, amelyek házban elrendezett — a fokozatok számát meg­határozó számú — futókerekekből és megfelelő 10 15 20 25 30 számú vezetőkerékből állnak. A futókerekek meghajtása szíjhajtással villamos motorról tör­ténik. A légszállítás irányának megfordítása a futókerekek forgásirányának megfordításával és a vezetőkerekek lapátjainak átállításával, vagy a futókerekek lapátjainak átállításával történik. Az utóbbi megoldást a megoldás nehézségei miatt — pl. a lapátok távvezérelt egyidejű el­fordításával kapcsolatos nehézségek — ritkán alkalmazzák. A vezetőkerekek lapátjainak elforgatására való berendezés a ház hossztengelye körül elfor­dítható külső összefogó gyűrűből, a gyűrűre kapcsolódó karokból áll, amelyek a lapátoknak a házból kiálló száraira vannak rögzítve. Minden vezetőkeréknek külön állítóberendezése van. A Szovjetunióban elterjedt bányaventillátorok a fent ismertetett módon vannak kivitelezve. Ismeretesek olyan ventillátorok is, amelyek­nél az összefogó gyűrű nem kívül van elrendez­ve, hanem a lapátok homlokfelületóhez van kapcsolva. A légszállítás irányváltásának fenti módja miatt a légszállítás 40—45%-a a direkt üzem légszállításának, ami nem felel meg a földalatti vasút és a bányák légszállító berendezéseivel szemben támasztott követelményeknek. Ez az említett megoldások legfőbb hiányossága. Emiatt olyan berendezéseknél, ahol fordított irányú üzemben 45%-nál nagyobb légszállítási 165198

Next

/
Thumbnails
Contents