165106. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés mikrohullámú hálózatok távvezérlőberendezései biztonságának növelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. II. 25. (NA-895) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1970. II. 26. (WP 21 a 4/145 813) (1. igénypont) 1970. VII. 6. (WP H 04 b/148 615) (2-4. igénypont) Közzététel napja: 1974.1. 28. Megjelent: 1975. XII. 31. 165106 Nemzetközi osztályozás: H 04 1 1/12 Feltaláló: HÜNICH Helmut mérnök, Friedewald, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: Institut für Nachrichtentechik der VVB Nachrichten­und Messtechnik, Berlin-Oberschöneweide, Német Demokratikus Köztársaság Kapcsolási elrendezés mikrohullámú hálózatok távvezérlőberendezései biztonságának növelésére 1 A találmány tárgya kapcsolási elrendezés mikro­hullámú hálózatban levő, vezérlésre és ellenőrzésre használt, impulzustávírással működő távvezérlő beren­dezések biztonságának növelésére, ahol a távvezérlő állomások négyhuzalosán vannak összekötve, és a 5 jelentésbemenetek jelvevő tárolói távvezérlő-állomá­sok adóoldalán vannak. Mivel ilyen ismert átviteli rendszerekben zavaró impulzusokkal és hosszabb-rövidebb átvitel megszakí­tásokkal kell számolni, ezért az ismert távvezérlő- 10 berendezések a szokásos biztonsági berendezéseken, például távirat impulzusszám vizsgálaton kívül, ezen biztonsági berendezéseknek az eredményeit kiértéke­lő járulékos berendezéseket is tartalmaznak. A min­den táviratnál elvégzett biztonsági vizsgálat negatív 15 eredménye esetén az átviteli tartalom visszatartásán kívül vagy optikai és akusztikai vészjelzés van a vevőállomásokon, vagy az adóhelyre visszaküldenek egy külön „Hiba" táviratot, és ezzel elérik, hogy a kívánt táviratot mégegyszer leadják. 20 Továbbá ismertek olyan berendezések, amelyeknél hibásan beérkező jelentő távirat automatikus teljes visszakérdezést idéz elő. Az említett berendezéssel rendelkező távvezérlő­berendezéseknek azonban a következő hiányosságaik 25 vannak. Ha például valamely rádiókapcsolatban néhány másodperc nagyságrendű megszakítás következik be, akkor a távvezérlő-berendezés impulzustávírása nem­csak megcsonkítottan érkezhet a vevőállomásra, ha- 30 nem egészen ki is maradhat. Ilyen esetben az említett riasztójelzés vagy „Hiba" -vissztávirat, vagy általános lekérdezés nem oldható meg. További hátrányt jelent, különösen nagyobb be­rendezéseknél, automatikus visszakérdezés esetén a jelentős időráfordítás és az, hogy az átviteli berende­zés más jelentések és utasítások számára ezen idő alatt reteszelve van. Egy másik ismert kapcsolási elrendezésnél, amely távvezérlő-berendezések biztonságának növelését se­gíti elő, a távirat leadásával egyidejűleg automatikusan időjeladót indítanak, amely megadott időközönként a tárolóban rögzített távirati tartalom leadását automa­tikusan egyszer vagy többször addig ismételteti, amíg a vevőbe beérkező hozzátartozó visszajelzés a tároló törlését és az időjeladó lekapcsolását elő nem idézi. Az utóbb említett kapcsolási elrendezés hátránya, hogy a merev időközökben érkező ismétlő táviratok kiküldése a távvezérlő-berendezés még hibátlan része­in történő átvitelnek a reteszelését okozhatják, különösen akkor, ha az ismétlő-táviratokat kibocsátó állomás a visszajelző impulzusátvitel megszakadása következtében kiesik a berendezésnek megfelelően szinkronizált időjelütemből. Emellett a távirat tartal­mának a tárolása, különösen léptetőregiszterek alkal­mazása esetén igen jelentős számú kapcsolási elemet tesz szükségessé. Célunk, hogy a találmány tárgyával az említett hátrányokat elkerüljük, illetve csökkentsük. Feladatul tűztük ki, hogy kapcsolási elrendezést 165106 1

Next

/
Thumbnails
Contents