165098. lajstromszámú szabadalom • Eljárás biszfenoxi-ecetsav- és biszfenoxi-malonsav- származékok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. XII. 18. (ME-1583) Német szövetségi köztársaságbeli elsőbbsége: 1971. XII. 18. (P 21 63 056.8) Közzététel napja: 1974.1. 28. Megjelent: 1976. III. 31. 165098 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 27/04 27/24 27/48 29/24 C 07 c 69/66 Feltalálók: DR. SCHACHT Erich vegyész, DR. DAHM Johan vegyész, DR. MEHRHOF Werner vegyész, DR. NOWAK Herbert vegyész, DR. SIMANE Zdenek vegyész, DR. KAYSER Detlev vegyész, Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: MERCK Patent Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Darmstadt, Német Szövetségi Köztársaság Eljárás biszfenoxi-ecetsav- és biszfenoxi-malonsav-származékok előállítására 1 A találmány tárgya az I általános képletű karbon­sav-származékok - ahol R1 hidrogénatomot vagy 1—8 szénatomot tartalmazó alkil csoportot, R2 hidrogénatomot vagy egy-COOR 1 -csoportot, 5 R3 pirrolidino-, piperidino-, 4-piperidino-fenil-, izo-indolino- vagy 1-pirrilcsoportot, és R4 hidrogén- vagy klóratomot jelent —, valamint bázisokkal és savakkal alkotott gyógyászati­lag elfogadható sóik előállítására szolgáló eljárás. (A 10 leírás során a továbbiakban R1 R 2 , R 3 és R 4 jelentése megegyezik az I általános képletnél megadottakkal, hacsak nyomatékosan nincs eltérő jelentésre vonat­kozó utalás.) Ugy találtuk, hogy ezek az anyagok jó fiziológiai 15 elviselhetőségük mellett kitűnő koleszterinszint-csök­kentő, továbbá trigliceridszint-csökkentő tulajdonsá­gokkal rendelkeznek. Továbbá árszűkületgátló hatást fejtenek ki, valamint májmegbetegedések kezelésére is használhatók. 20 Az I általános képletű vegyületek koleszterinszint­csökkentő hatása patkányokon Counsell és társai (J. med. pharm. Chem., 5, 724 ff és 1224 ff (1962/) módszerével tanulmányozható. így 100 mg/kg orális dózis esetén a szérumban az alábbi koleszterinszint- 25 csökkenés mérhető: a bisz(4-piperidino-fenoxi)-ecetsav-etilészter-dihid­roklorid esetében 36%; abisz(2-klór-4-piperidino-fenoxi)-ecetsav-ciklohexil­aminsó esetében 27%, és 30 a bisz(4-piperidino-fenoxi)-malonsav-dietilésuter ese­tében 22%. Ezzel szemben a 860 303 számú nagy-britanniai szabadalmi leírásból ismert 2-(p-klór-fenoxi)-2-metil­propionsav-etilészter azonos dózisban és azonos kísérleti körülmények között a koleszterinszintet csak 9-10%-kal csökkenti. Az I általános képletű vegyületek és fiziológiailag elfogadható sóik gyógyszerként vagy gyógyszergyár­tásnál intermedierként hasznosíthatók. A fentiek alapján a találmány tárgya eljárás az I általános képletű vegyületek, valamint savakkal vagy bázisokkal alkotott gyógyászatilag elfogadható sóik előállítására. A találmány értelmében úgy járunk el, hogy a) valamely II általános képletű fenolt — ahol R3 és R4 jelentése a fenti — vagy annak valamilyen fémsóját egy III általános képletű vegyülettel — ahol X adott esetben észterkötésbe vitt hidroxilcsoportot vagy klór-, bróm- vagy jódatomot jelent, továbbá R1, R2 , R 3 és R 4 jelentése a fenti - reagáltatunk, vagy b) valamely XI általános képletű vegyületet — ahol X2 jelentése kémiai kötés vagy p-fenilén-csoport, rrúg R1, R 2 és R 4 jelentése a fenti — valamely IX általános képletű vegyülettel — ahol a két X1 helyet­tesítő halogénatomot vagy rövidszénláncú alkilszul­foniloxi- vagy arilszulfoniloxi-csoportot jelent, de együtt oxigénatomot is jelenthet, míg Y jelentése tetrametilén-, pentametilén- vagy o-xililén-csoport — reagáltatunk, vagy 165098 1

Next

/
Thumbnails
Contents