164983. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1-(4-3- tiazolin-2-IL)-indol, 1-(5,6-dihidro-4H-1,3- tiazin-2-IL)-indol és származékaik előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja 1972. X. 18. (SU-779) Elsőbbsége Amerikai Egyesült Államok, 1971. X. 20. (191 092) Közzététel napja 1973. XII. 28. Megjelent 1976. IV. 15. 164983 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/06 Feltaláló Narayanan Venkatachala Lakshmi vegyész, Hights­town, Haugwitz Rudiger Dieter vegyész, Highland Park, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok. T jlajHonos E.R. Squibb and Sons, Inc., Princeton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok. Eljárás l-(l-3-tiazolin-2-il)-indol, l-(5,6-dihidro-4H-l,3-tiazin-2-il)-indol és származékaik előállítására A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletű új Hl-3-tiazolin-2-il)-indol-és H5,6- dihidro4H-l,3--tiazin-2-il)-indol-származékok és savaddiciós sóik előállítására. Ebben a képletben R2 hidrogénatomot vagy 14 szénatomos alkil-, ciano-, vagy di-(14 szénatomos)-alkilamÍno-(14 szénato­mos)-alkil-cso portot, R3 hidrogén-, halogénatomot vagy 14 szénatomos alkoxi-, nitro-, 14 szénatomos alkanoilamido- vagy adott esetben halogénatommal vagy 14 szénato­mos alkoxicsoporttal szubsztituált benzamido­csoportot jelent, és x értéke 2 vagy 3. Az (\) általános képletű vegyületeket úgy állíthat­juk elő, hogy^gy (II) általános képletű indolt - ebben a képletben R7 és R 3 a lenti jelentésűek - egy bázissal, például egy fémhidriddel, például nátriumhidriddel, egy fémamiddal, például nátriumamiddal, egy alkáli­alkoxiddal, például nátriummetoxiddal, kálium­etoxiddal vagy nátriumbutoxiddal reagáltatva először átalakítunk a (III) általános képletű aniont tartalmazó sójává - ebben a képletben R2 és R 3 a fenti 2 R jelentésűek -. Ezt a reakciót számos aprotikus oldószerben, például aromás szénhidrogénben, adott esetben, benzolban, toluolban vagy xilolban; vagy éterben, például etiléterben vagy dimetoxietánban végezhetjük 0 és 150 C° között 1-24 óra alatt. Előnyös a bázist kis 164983 feleslegben használni, a (II) általános képletű indol és a bázis mólaránya 1:1 és 1:2 körül lehet. A (III) általános képletű aniont tartalmazó sót ezután (IV) általános képletű alifás halogén-(rövid­szénláncú)- alkil-izotiocianáttal - ebben a képletben 5 Y klór- vagy brómatomot jelent, és x értéke 2 vagy 3 - reagáltatva előállítjuk az (V) általános képletű tiokarbamidot, amely a (VI) általános képletű tautomerjével együtt fordul elő - ezekben a képletekben R2, R 3 és x a fenti jelentésűek -, ezen 10 vegyületek molekulán belüli alkileződéssel (I) általá­nos képletű indolszármazékká alakulnak át. A molekulán belüli alkileződés természetesen gyűrűzá­rással jár. A (III) általános képletű aniont tartalmazó só és a 15 (IV) általános képletű halogéhalkilizotiocianát mól­aránya 1:1 és 1:5 között van. A reakcióidő 1-10 óra körül lehet, és a reakcióhőmérséklet 35 és 150 C° között van. -> 2Q Különböző indolvegyületek előállítását ismerteti Weissberger: The Chemistry of Heterocyclic Compo­unds, Heterocyclic Compounds with Indole and Carbazole Systems (Interscience Publishers, Co. New York, 1954) és Sunberg: The Chemistry of Indoles (Academic Press, 1970) műve. Úgy is eljárhatunk, hogy olyan II általános képletű N-szubsztituálatlan indolokat használunk, amelyek képletében R2 és R 3 csoportok is hidrogénatomot jelentenek, és ezekből állítjuk elő az I általános 3Q képletű vegyületeket, majd az indolgyűrűbe egy vagy két hidrogénatom helyett egyéb R2 és/vagy R 3

Next

/
Thumbnails
Contents