164960. lajstromszámú szabadalom • Stabilizált inszekticid készítmények

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IX. 3. (SA-2237) Amerikai Egyesült Államok-beli elsőbbsége: 1971. V. 20. (145560) Közzététel napja: 1973. XII. 28, Megjelent: 1975. XI. 30. 164960 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 7/18 A 01 n 9/02 Feltalálók: LETCHWORTH Peter Edson, entomológus, < Palo Alto, PALLOS Ferenc Marcus vegyész, Pleasant Hill, Amerikai Egyesült Államok Tulajdonos: Stauffer Chemical Company, New York, Amerikai Egyesült Államok Stabilizált inszekticid készítmények 1 A találmány stabilizált inszekticid készítményekre vonatkozik. Az eddig ismert inszekticid hatású vegyületek közül különösen jelentősek a geranil-fenil-észterek és azok epoxid-származékai. Ezek a vegyületek az (I) 5 általános képlettel jellemezhetők - ahol R és R1 jelentése egymástól függetlenül metil- vagy etil-cso­port, n jelentése 0 vagy 1, R2 jelentése hidrogénatom, rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkenil-, rövid­szénláncú alkoxi-, halogén-, nitro-, rövidszénláncú 10 alkiltio- vagy heterociklusos csoport. Az R csoport cisz- vagy transz-helyzetben kapcsolódhat az alapváz­hoz. A fenti vegyületek az egyéb ismert inszekticid hatóanyagokétól eltérő hatást fejtenek ki rovarokkal 15 szemben, e vegyületek ugyanis a rovarok szabályos kifejlődésére gátló hatást gyakorolnak. A vegyületek gátolják a rovarok begubózás utáni szabályos meta­morfózisát, és életképtelen vagy terméketlen egyedek kifejlődéséhez vezetnek. Ez a hatás végeredményben 20 — legalábbis közvetett úton - a rovarnépesség pusztu­lásához vezethet. Az (I) általános képletű vegyülete­ket Pallos F. M. 1969. szeptember 8-án, 856 140 szám alatt benyújtott amerikai szabadalmi bejelentése ismerteti. 25 A fenti vegyületeket a felhasználás során porok, emulziós permetek stb. formájában juttatják a rova­rok előfordulási helyére. A vegyületek ennek megfele­lően hőhatásnak és a napfény ultraibolya sugarai hatásának vannak kitéve. így a készítmények ható- 30 anyagai a környezeti körülmények között bomlást szenvedhetnek. Azt találtuk, hogy az inszekticid hatóanyagok stabilitása nagymértékben fokozható, ha azokhoz megfelelő mennyiségű (II) általános képletű vegyüle­teket adunk - ahol R3 és R 4 egymástól függetlenül hidrogénatomot, rövidszénláncú alkil-, rövidszénláncú alkoxi-, rövidszénláncú karbalkoxi-, ciklohexü-vagy fenil-csoportot vagy halogénatomot jelent. E vegyüle­tek előállítását a 3 004 896 és 3 189 615 sz. amerikai szabadalmi leírások ismertetik. Az idézett amerikai szabadalmi leírások szerint a (ÍI) általános képletű vegyületeket műanyagok, pl. polipropilén, poliészte­rek, polivinilklorid, polietilén, akril-polimerek, poli­uretánok, poliacetálok, polikarbonátok és poliamidok ultraibolya fénnyel szembeni stabilizálására használ­ják fel. A (II) általános képletű vegyületek egy részét a Geigy Chemical Corporation cég (Ardsley, New York) TinuvinR kereskedelmi néven hozza forgalom­ba. A (II) általános képletű vegyületek közül a 2-(2'-hidroxi-5,-metil-fenil)-benzotriazolt, a 2-(3'­terc. butil- 2'-hidroxi- 5 '-metil- fenil)-5-kló r benzotriazolt és a 2{3',5'-di-terc.butil-2'-hidroxi-fenil)-5-klór-ben­zotriazolt említjük meg. A fenti stabilizálószereket általában a hatóanyagra számított 3-10 súly% mennyiségben adhatjuk az inszekticid készítményekhez. Egy előnyös eljárásváltozat szerint az inszekticid készítményekhez a (II) általános képletű stabilizáló­szereken kívül a hatóanyagra számított legföljebb 3 164960 1

Next

/
Thumbnails
Contents