164955. lajstromszámú szabadalom • Elemzőberendezés oldott anyagok elektroanalitikai meghatározására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány Bejelentés napja: 1971. X. 20. (RA-559) Közzététel napja: 1973. XII. 28. Megjelent: 1975. XI. 30. 164955 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 27/00 Feltalálók: BERKY Dénes techn., Dr. HAVAS Jenő oki. végy., JUHÁSZ Béla oki. vili. m. Budapest Tulajdonos: RADELKIS Elektrokémiai Műszergyártó Szövetkezet Budapest Elemzőberendezés oldott anyagok elektroanalitikai meghatározására 1 A találmány tárgya elemzőberendezés vizes és nem vizes oldószerekben jelenlevő anyagok igen kis (pl. százmilliomod mol) mennyiségének rövid idő (pl. néhány század másodperc) alatt történő meghatározá­sára. 5 Napjainkban az analitikai kémiai feladatok számítástechnikai részének megoldása számítógépek alkalmazásával a kívánt sebességre gyorsítható és az adatok tárolhatók. A számítógépek alkalmazása azon­ban csak úgy rentábilis, ha adott időegység alatt 10 megfelelő számú információt (pl. koncentrációval arányos jelet) kapnak. A jelenleg ismert elektroanaliti­kai mérőműszerekkel (Csányi L., Farsang Gy., Sza­kács O.: Műszeres analízis. Tankönyvkiadó, Budapest, 1969) az információközlés rendkívül lassú és sok 15 esetben csak nagyon bonyolultan oldható meg. Az elektrokémiai jeladókat alkalmazó ipari folya­matszabályozás területén elháríthatatlan akadály, amely a mérések pontosságát korlátozza, gyakran a feladatok megoldását lehetetlenné teszi, hogy az 20 érzékelők által szolgáltatott jel nagysága nemcsak a koncentrációtól, hanem az áramlási sebességtől is függ, és az elektródok felületét állandóan meg kell újítani (pl. csepegő higany elektród). A technika fejlődésével felvetődik (pl. a nyomelemzés területén) 25 a nagyon kis koncentrációjú pl. 10" 9 g/ml komponen­sek automatikus elektroanalitikai meghatározásának igénye, amelyre az irodalom nem ismertet mé­mérőműszert,/ A találmányunk szerinti elemzőberendezés lehe- 30 tővé teszi a gyors adatszolgáltatást, amely számí­tógéppel tovább feldolgozható, tárolható, vagy a meghatározandó anyag koncentrációja a mérőberen­dezéshez tartozó mérőműszer mérőskáláján direkt leolvasható és regisztrálható, továbbá a leírás szerinti elemzőberendezés a mérendő rendszer áramlási sebes­ségétől független jelet szolgáltat, továbbá olyan egysé­get is tartalmaz, amely nyomokban jelenlevő anyagok automatikus meghatározását valósítja meg. A találmány szerinti elemzőberendezés alkalma­zása előnyös, új műszaki megoldást tesz lehetővé a mérő elektródok oldaláról is. Míg az eddig ismert, az elektródfolyamatok célsze­rű vezetése szempontjából előnyös mérő elektródok (pl. higany elektród) felületét állandóan meg kell újítani (pl. csepegéssel), addig a szabadalom tárgyát képező elemzőberendezésnél a mechanikus felület­megújítás szükségtelen, így a mérések kivitelezése — eltérően az ismert mérőberendezésektől —néhány század másodperc alatt egyszerűbben és olcsóbban megvalósítható. A találmány tárgya elemzőberendezés oldószerek­ben jelenlevő anyagok mennyiségének rendkívül rövid idejű, század másodperc nagyságrendű meghatározá­sára. ' Az elemzőberendezés működésének alapelve az, hogy a berendezés referencia elektródjára (pl. káló­méi) és mérő elektródjára (pl. platina) igen rövid ideig (pl. 20 msec) adott nagyságú (pl. 0,6 V) polarizáló feszültségimpulzust kapcsolunk, majd ennek hatására 164955 1

Next

/
Thumbnails
Contents