164913. lajstromszámú szabadalom • Karbamoiloxim-származ67ékokat tartalmazó kártevőirtószer

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. V. 6. Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1971.V.7. (13723/71) (IE-503) Közzététel napja: 1973. XII. 28. Megjelent: 1975. XI.30. 164913 Nemzetközi osztályozás: A 01n 9/02 Feltaláló: PUNJA Nazim vegyész, Wokingham, Berkshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Imperial Chemical Industries Limited cég, London, Nagy-Britannia Karbamoiloxim-származékokat tartalmazó kártevőirtószer Találmányunk uj karbamoiloxim-származékokat tartalmazó kártevőirtőszerekre vonatkozik. A találmányunk szerinti kártevőirtószerek ható­anyagai az (I) általános képletnek felelnek meg (mely képletben 5 Q jelentése oxigénatom, kénatom, szulf­oxid- vagy szulfon-csoport; R , R2 és R^jelentése azonos vagy különböző lehet és jelentésük hidrogénatom, helyette- 10 sitetlen vagy helyettesitett szénhidro­gén- vagy heterociklikus-csoport; X jelentése (II) általános képletU csoport; ahol R és R-> azonos vagy különböző lehet és jelentésük hidrogénatom, he- 15 lyettesitetlen vagy helyettesített szén­hidrogén-csoport vagy valamely kar­bonsav vagy kéntartalmú sav acil-gyö­ke; Y jelentése oxigénatom, kénatom vagy 20 R' szénhidrogénimino-csoport; vagy Y jelentése (Il)általános képletU csoport, ahol R^ és R5 azonos vagy különböző lehet és jelentésük hidrogénatom, he­lyettesitetlen vagy helyettesitett szén- 25 hidrogéncsoport, vagy valamely kar­bonsav vagy kéntartalmú sav acil-gyö­ke; és X jelentése oxigénatom, kénatom vagy szénhidrogénimino-csoport). 30 Előnyös hatóanyagok a (III) általános képletU ve­gyületek (mely képletben R , R2 és R^ jelentése hidrogénatom vagy helyettesitetlen vagy helyettesi­tett szénhidrogén-csoport; n jelentése 0, 1 vagy 2; X jelentése (II) általános képletU csoport, ahol R7 és R5 jelentése hidrogénatom vagy szénhidrogén­csoport és Y jelentése oxigénatom, kénatom vagy szénhidrogénimino-csoport; vagy Y jelentése (II) általános képletU csoport, ahol R^ és R5 jelentése hidrogénatom vagy szénhidrogén-csoport és X je­lentése oxigénatom, kénatom vagy szénhidrogén­imino-csoport). Előnyös hatóanyagok azok az (I) általános képle­tU vegyületek, melyekben jelentése oxigénatom, kénatom, szulf­oxid- vagy szulfon-csoport; azonos vagy különböző lehet és jelen­tésük hidrogénatom vagy alkil-cso­port; jelentése hidrogénatom, alkil-, alke­nil-, alkiltioalkil-, alkilamino-, áral­ku-, észter-csoporttal helyettesitett alkil-csoport vagy halogénatommal helyettesitett, nitrogéntartalmú, aro­más monociklikus heterociklikus gyű­rű; és jelentése (II) általános képletU cso­port, ahol R4 és R^ azonos vagy kü­lönböző lehet és jelentésük hidrogén­atom, alkil-, fenil-, halogénfenil-, Q R1 és R 2 X 164913 1

Next

/
Thumbnails
Contents