164853. lajstromszámú szabadalom • Fonalvégkereső, -megfogó és -lehúzó szerkezet csúcstartalék nélküli csévéket földolgozó ládatáras szövőgépekhez

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1971. XI. IS. (TE-623) Közzététel napja: 1973. XI. 28. Megjelent: 1975. XI. 10. 164853 Nemzetközi osztályozás: D 03 d 46/20 Feltaláló: dr. Sugár György okL gépészmérnök, dr. Szeder Otto oki gépészmérnök, Lttley István oki gépészmérnök, Budapest, Nyikityina, Tamara Alekszandrovna, oki.,.% gépészmérnök, Kim Akkszej Haritonovics, gépész­mérnök, Moszkva.Szovjetunió, Tulajdonos: Textfltoari Kutató Intézet, 60%, Budapest, Vniflllliiim, 40%, Moszkva, Szovjetunió. Fonalvégkereső, -megfogó és —lehúzó szerkezet csúcstartalék nélküli csévéket földolgozó ládatáras szövőgépekhez A találmány fonalvégkezereső, -megfogó és -lehúzó szerkezet ládatáras szőgépekhez, ahol a cséveládában helyetfoglaló vetülékcsévék, - melyeken a fonal vége tetszőleges helyen van -tárolási helyzetűkből, a cséveládából fonalvégekeresési helyzetükön keresztül jutnak munkahelyzetükbe, vagyis a vetölőbe. Az automatikus szövőgépek egyik legfejlettebb típusát alkotják a ládatáras cséveváltós szerkezettel szerkezettel biró szövőgépek, ahol a cséveládában tárolt csévék meghatározott úton egyenként jutnak be a szövőgép vetélőjébe. A szövési munka folya­matossága érdekében ehhez az szükséges, hogy a vetélőbe belekerült cséve fonalvégét előzőleg meg­keressük, valamilyen megfogószerv segítségével meg­fogjuk és lehúzzuk, miáltal a vetélő „befűzésének" egyik fontos feltételét biztosítjuk. A fonalvég megfogására irányuló eddigi módszerek általában azon az elven alapultak, hogy a csévetest végénél un. csúcstartalékot képeztek, melyet az orsó végéről lehúztak. Mithogy e csúcstartalék már eleve tartalmazta a fonalvéget, azért azt,voltaképpen meg­keresni nem is kellett. Gazdaságossági okokból azonban célszerű a szö­vőgépeken csúcstartaléktól mentes csévéket földol­gozni. Ezeknél a fonalvég valahol a csévetesten előre meg nem határozott helyen, véletlenszerűen helyez­kedik el. A fonalvég megkeresése és megtalálása tehát voltaképpen ez utóbbi esetben bír jelentőséggel. A feladatot abban az esetben, amikor a csévén nem képeznek csúcstartalékot, az teszi bonyolulttá, hogy a csévetesten való fonalvégelhelyezkedés esetlegessége 164853 miatt a megkeresés és megtalálás ideje változhat. A keresési idő ezen bizonytalansága folytán az lenne a kézenfekvő , ha az aránylag bonyolult felépítésű cséveváltó szerkezetet annyi időre megállítsuk, 5 amennyi időn belül a fonalvég megkeresése való­színűleg lejátszódik. Annak érdekében, azonban, hogy a fonalvégkeresés az állásidő alatt biztonságosan bekövetkezhessek, ezt az állásidőt viszonylag nagyra kellene megválasztani. Ez a körülmény az időkihasz-10 nálás gazdaságtalanságát eredményezné. Az eddig ismert, un. fonallehúzóC szerkezetek, amelyek a ládatáras cséveváltó szövőgépekhez készül­nek, a fonalat a csúcstartalékos csévekról többnyire tengelyirányban húzzák le, ami növeli a fonallehúzó 1 g szerkezetnek és az egész gépnek a helyigényét is. Ugyancsak ismertek olyan fonalleszedő szerke­zetek, amelyek a nem terjesen üres hüvelyekről a fonalmaradék leszedésére szolgálnak, és egymás felé forgó hengerekből állnak. Az ilyen szerkezet azonban 2Q nem alkalmazható teli csévék fonalvégének meg­keresésére, megtalálására, és lehúzására, mert azoknál a hengerekre a csévét közvetlenül ráengedik. Ez azt jelentené, hogy a teli csévére inkább rásimitaná a fonalvéget, mintsem elkapná. Ha pedig mégis elkapná, 25 akkor nem szűnnék meg a fonalvég lehúzása a megtalálás után sem és a cséve egész fonalmennyisége legomboryítódnék. A találmány célja olyan fonalvégkereső, -megfogó és -lehúzó szerkezet létrehozása, amely a fonalvégnek 3Q aránylag rövid idő alatti és biztonságos megtalálását teszi lehetővé, ugyanakkor olyan lehúzó szerkezet-

Next

/
Thumbnails
Contents