164793. lajstromszámú szabadalom • Mozgó fénycsíkkal megvilágított, gyorsváltású optikai számjelző főleg mozgóskálás mérlegekhez

SZABADALMI 164793 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY JÉ| Nemzetközi osztályozás: G 01 g 23/18 G01d 5/26 G01 b 11/02 ipp Bejelentés napja. 1971. II. 17. (ME-1325) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja 1973. XI. 28. HIVATAL Megjelent 1975. VI. 23. " -» . •*' Feltalálód) Nyári Ferenc technikus, Szabó János technikus, Hódmezővásárhely, Üjváry Imre fizikus, Budapest Tulajdonos: Metripond Mérleggyár, Hódmező­vásárhely. Mozgó fény csíkkal megvilágított, gyorsváltású optikai számjelző főleg mozgóskálás mérlegekhez 1 A találmány tárgya mozgó fénycsikkal megvilágított optikai számjelző, főleg mozgóskálás mérlegekhez. Ismeretes az optikai számjeizó' berendezéssel ellátott mozgóskálás mérleg (155.218 lajstromszámú magyar szaba­dalom), melyben a terhelés függvényében elforduló mozgó- 5 skálán elhelyezett és fényáteresztő, számozott osztásvonalak egyikét egy vetitőobjektív nagyítva vetiti a képernyőre oly módon, hogy a mért érték számjegyekkel ábrázolva látható az által, hogy a képernyőn balról-jobbra olvashatóan először a mozgó számok és azokat követően a kisebb helyértékű álló 10 számok helyezkednek el. Az álló számok a fényáteresztő osztásvonalak egyikének nagyított és a mozgó számokkal együtt haladó képével külön-külön vannak megvilágítva és így vannak láthatóvá téve. Ebben a berendezésben a fényforrásból kilépő fény egy 15 kondenzorlencsén keresztül a mérleg mozgó skálájára esik. A mozgó skála egy kar segítségével egy tengely körül tud elfordulni. A mozgó skálán vannak a számok, melyek méréskor az eredmény főleolvasását szolgáltatják. A számok mellett, ill. azok kisebb helyértékű számjegye mellett fényát- 20 eresztő rés van. A vetítő objektív a számsor képét a képernyőre, a fényáteresztő rés képét az álló számskálára vetíti. Ennél az ismert berendezésnél kedvezőtlen jelenség az, hogy az álló számkálán elhelyezett számok egyike csak egy 25 időpillanatban van teljes terjedelmében megvilágítva a mozgó és fényáteresztő résképpel, mely mérésnél legtöbbször úgy áll meg, hogy a két szomszédos számsort csak részben világítja meg, pl. a nulla alsó-, és az egyes-szám felső tartományában. Hátrányos az is, hogy a mérés számjegyes leolvasásának 30 pontosságát korlátozza az, hogy a világító réskép szélessé­génél mindig kisebb kell legyen az álló számok magassága. Ennek következtében, - ha a mérés pontosságát fokozni kívánjuk, - növelni kell a vetitőobjektív nagyítását, hogy a két szomszédos és fényáteresztő osztásvonalkép távolságának 35 megnövelésével pl. kétszer több álló számsor legyen elhelyez­hető közöttük, vagy változatlan nagyítás esetén pl. felére kell csökkenteni az álló számok méretét, ha kétszeresre akarjuk fokozni a számjegyes leolvasás pontosságát. A nagyítás növeléséből adódó hiba az, hogy a világító réskép fénysze­génnyé válik, az álló számok méretének csökkentése pedig a leolvashatóság távolságát korlátozza le. Találmányunk segítségével mindezeket a hátrányokat úgy küszöböljük ki, hogy az álló számok és a megvilágításukra szolgáló mozgó fénycsík között olyan fényvezetőt helyez­tünk el, melynek fénybevezetésre alkalmas felület-szélessége kisebb, mint a mozgó fénycsík szélessége, célszerűen keskenyebb, mint annak 1/10-ed része. A fénykibocsátó felület számok vagy egyéb kódok megvilágítására alkalmas módon van kialakítva. Ismeretesek továbbá az álló számok és mozgó fénycsík között elhelyezett hengeralakú fényvezetők is, melynek segítségével - egész, vagy fél lencsék közbeiktatása mellett -például egy világító résnek, vagy üvegrúdnak a képe az optikai tengelyre merőleges irányban elmozdítható, vagy megkettőzhető. Szelektív megvilágítást azonban ezzel sem lehet elérni. A találmány segítségével a mozgó fénycsíkot nemcsak a mozgó skáláról vetített fényáteresztő osztásvonalának rés-képével lehet előállítani, hanem pl. egy tengely síkjában elforgathatóan elhelyezett síktükörről visszavert és álló helyzetű világító rés képével is, melynek mozgását a síktükör elfordulása hozza létre. Az álló számok és a mozgó fénycsík között elhelyezett fényvezető anyaga és alakja sokféle lehet. Készülhet száloptikából, vagy csonkagula-, ill. csonkakúp alakú üvegtestből, melynek fénybevezető és fénykibocsátó felülete lehet pl. sík, szférikus, vagy aszférikus. A találmány szerinti kialakítás előnye, hogy minél keskenyebb a fénybevezetésre szolgáló felület a mozgó és világító fénycsík szélességéhez viszonyítva, annál hosszabb 164793

Next

/
Thumbnails
Contents