164791. lajstromszámú szabadalom • Elektronikus kapcsolási elrendezés kettősáramú távírójeleknek egyszeres áramú távírójelekre való átalakítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja 1970. X. 13. (ME-1280) Elsőbbsége Német Demokratikus Köztársaság, 1969.X. 13.(WP21 a1 /143 030) Közzététel napja 1973. XI. 28. Megjelent 1975. VI. 23. 164791 Nemzetközi osztályozás: H 04 I 25/24 Feltaláló Frielemann Günther mérnök, Ottendorf, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos Kombinat VEB Messgerätewerk Zwönitz cég, Zwönitz, Német Demokratikus Köztársaság. Elektronikus kapcsolási elrendezés kettősáramú távírójeleknek egyszeres áramú távírójelekre való átalakítására 1 A találmány elektronikus kapcsolási elrendezés kettős­áramú távírójeleknek egyszeres áramú távírójelekre való átalakítására, galvanikusan elválasztott impulzusvezérléssel, segédoszcillátor kimenete és nagyfrekvenciás erősítő beme­nete között elhelyezett, iróaramnál záró és szünetáramnál nyitó nagyfrekvenciás kapcsolón át. Az átalakításra alkalmazott polarizált relék várható élet­tartama, valamint az ezekből kialakított kapcsolásnak a megkívánt átviteli jellemzőkhöz való alkalmazkodó képessége kisebb, mint az elektronikus kapcsolóké. Az elektronikus kapcsolókkal ezenfelül nagyobb regisztrálási sebességek ér­hetők el, mint relék alkalmazása esetén. Az ismeretes elektronikus relékapcsolások azon elv szerint működnek, hogy a beérkező távírójelekkel vezérelt egy vagy több nagyfrekvenciás generátor a távirati jelek ütemében modulált nagyfrekvenciás jelet induktív csatoló tagokon át a következő egységekre, például demodulátorra és teljesítmény­erősítőre viszi át. Az ismeretes kapcsolási elrendezések induktív csatolása az indukciós tagok nagyobb mérete következtében nem enged meg lényeges miniatürizálást és ezért tekintélyes költséget okoz. Célunk volt a találmánnyal az említett hátrányok csekély ráfordítás melletti kiküszöbölése. A feladat a távíró illetve az adatfeldolgozó technikában 25 nagy regisztrálási sebességű galvanikusan elválasztott átalakító áramkör kialakítása, amely egyaránt alkalmas a kettősáramú­ról egyszeres áramú üzemre történő átalakításra és az egyszeres áramú üzemben való működésre, valamint felesle­gessé teszi polarizált relék alkalmazását és a legcsekélyebb 30 építőelem ráfordítással párosuló miniatürizálhatósága mellett képes teljesítmény szempontjából a távírókészülék semleges vevőmágnesét vezérelni. A feladatot a találmány értelmében úgy oldjuk meg, hogy a megfelelő munkapontra beállított önmagában ismert diódás 35 10 15 20 kapuáramkörből álló nagyfrekvenciás kapcsolót állandóari oszcilláló segédoszcillátor kimenete és csak a nagyfrekvenciás jel egyik félhullámát erősítő nagyfrekvenciás erősító'beme­nete közé kapacitivan csatoljuk. A nagyfrekvenciás erősítőre egyenáramú teljesitményeró'sítőt kapcsolunk, amelynek kime­netére távírókészülék vevőmágnesét csatlakoztatjuk. Az im­pulzusvezérlés bemenetére előnyösen két védőellenálláson át, diódával párhuzamosan kapcsolt feszültsgékorlátozó fél­vezető ellenállást csatlakoztatunk. A nagyfrekvenciás erősítő­kapcsolás egyik félhullámot erősítő, nyugalmi áramtól mentes tranzisztorának, célszerűen sziliciumtranzisztorának kollek­torágában munkapontot beállító ellenállást rendezünk el. A teljesítményfokozat parazita kapacitással rendelkező tranzisz­torát közvetlenül a nagyfrekvenciás erősítőre csatoljuk. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés előnye, hogy alkalmazható 100 Bd regisztrálási sebességeknél és ezen túl a legcsekélyebb kapcsolási ráfordítás mellett kettősáramú -egy­szeres áramú jelátvitelre, sőt minden egyéb átkapcsoló szerv nélkül egyszeres-egyszeres áramú jelátvitelre is alkalmas. Előnye továbbá, hogy az elektronikus egységek csatolása kizárólag kapacítiv tagokkal történik, valamint hogy a távíró bemenete és a vevőmágnes egymástól galvanikusan el van választva. A kapcsolásnak 3 V távírófeszültség és 1 mA távíróáram bemeneti érzékenysége és meredek megszólalási sávja van. A kapcsolási elrendezés lehetővé teszi a teljesítményfo­kozat előtti nagyfrekvenciás szűrés megtakarítását, a minia­türizálást és a gyártás automatizálását. A kapcsolási elren­dezés megfelelő kialakítása révén légköri kisüléseknél és kapcsolási túlfeszültségeknél is üzembiztos. A találmányt példakénti kiviteli alakkal kapcsolatban a rajz alapján részletesebben ismertetjük. Az 1. ábra a találmány szerinti kapcsolási elrendezés blokksémája és a 2. ábra kapcsolási elrendezés az 1. ábra blokksémájához.

Next

/
Thumbnails
Contents