164774. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szalagban sajtolt tégla idomdaraboknak szalaglevágótól égetőkemence kocsiig való önműködő kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADA1MI LEÍRÁS Bejelentés napja 1970. IV. 24. (KE-868) Elsőbbsége Német Demokratikus Köztársaság, 1969. VI1.31. (WP 80/a/141 565, 1969.XII.2. (WP 80a/144 034) Közzététel napja 1973. XI. 28. Megjelent 1975. VI.10. 164774 Nemzetközi osztályozás: B 28 b 13/00 B 28 b 13/04 Peschel Arno mérnök, Bischdorf, Thiers Eberhard mérnök. Feltaláló Görlitz, Schmidt Kurt oki. mérnök, Ziebart Siegfried oki. mérnök. Görlitz, Jackel Oskar mérnök. Ebersbach, Lehmann Rudi oki. mérnök. Halle-Neustadt, Krausche Herbert tech­nikus. Uhlich Werner mérnök, Görlitz, Baumgarten Herbert mérnök, Meissen, Kalz Siegfried mérnök, Görlitz, Rudolph Joachim mérnök, Bad Ereienwalde, Thomas Hans mérnök, Görlitz, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Keramikmaschinen Görlitz, Német Demokratikus Köztársaság. Berendezés szalagban sajtolt tégla idomdaraboknak szalaglevágótól égetőkemence kocsiig való önműködő kezelésére i A találmány tárgya eljárás és berendezés szalagban, illetve szalag alakjában sajtolt különféle nagyságú tégla idom­daraboknak szalagdaraboló szerkezettől égetókemence kocsiig terjedő utón való önműködő kezelésére, amely utón szárító, például alagutszárí;ó, előnyösen átmenőszárító is van. A kerámiai anyagból készített idomdarabokat ismert módon - lécekre, léckeretekre vagy tartólapokra helyezve szárítják. Ai lécek, léckeretek vagy tartólapok méretei úgy vannak meghatározva, hogy mindig csak egy idomdarab-sor fér rájuk. \ Egyes idomdarabok, például magas és üreges téglák gyártásánál a különböző lécek, léckeretek vagy tartólapok használatához nagy méretű, különböző kialakítású szerkezetek szükségesek, mivel az idomdarabokat szilárd­ságuknak és a kedvező szárítástechnológiai követel­ményeknek megfelelően kell elhelyezni. Az üreges téglákat például vízszintes síkban 90°-kai el el kellfordítani azért, hogy a vékonyfalu áthidalások és az aránylag nagy üregterek a lécre, illetve keretre vagy tartólapra keresztirányban legyenek. A nagy méretű, magas üreges téglákat 90°-kai billenteni kell azért, hogy a használt tartólapok vagy hasonlók egymás fölé, oszlopba rakásánál a tartólapok vagy hasonlók közötti távolság ne legyen túlságosan nagy, illetve az idomdarabokat a kellő szárításhoz megfelelően lehessen elhelyezni, i Ha a különféle tartólapok vagy hasonlók már lehetővé teszik az idomdarabok egymásra, illetve oszlopba rakását, még egy követelményre kell tekintettel lenni. E követelmény a szállítási teljesítmény növelése. A szállítási teljesítmény növelése céljából célszerű, ha egy tartólapra vagy hasonlóra egyidejűleg több oszlopot helyeznek. E icélra felrakógépeket használnak, amelyek költségesek és általában csak négy ídomdarab -oszlop kezelésére alkalmasak. Az idomdarabok elhelyezése szempontjából nagy je­lentősége van a szárí;ó rendszer típusának is, mivel az 10 idomdarabokat a szárítóban uralkodó légáramlási iránynak megfelelően kell elhelyezni. A magas üreges téglák a szárí.ókban általában úgy vannak elhelyezve, hogy az áramló levegő nem az idomdarabok széles oldalára ütközik fel. Az üreges téglákat szárításhoz úgy helyezik el, hogy az áramlás iránya egybeesik a lyukkeresztmetszet irányával. Mindebből következik, hogy az ismert lécek, léckeretek vagy tartóíapok már az idomdarabok formázásánál is kor­látozóan hatnak, mivel gyártási átállásoknál, új formák beállításánál figyelembe kell venni a tartólapok vagy hasonlók méreteit, a szárí.óban a tartó felületek távolságait, a szaruokocsik tulajdonságait és a szárí:ó levegő áramlási irányát is. > Ha a szárító és kemence közötti műveletek - technika állásának megfelelő - sajátságait vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az idomdarabok alagutkemence kocsikra való önműködő helyezésénél az ismert tartólapok vagy hasonlók és ismert technológiai eljáráselemek alkalmazása komoly problémákat okoz. \ Az idomdarabok kemencekocsikra való önműködő helye­zése - az eddig szokásos körkemencékhez mérten - az alagutkemencék alkalmazásának előtérbe kerülésével nagy 20 jelentőségűvé vált, mivel belátható időn belül nem áll majd munkaerő rendelkezésre a munkadarabok kézzel való fel­helyezéséhez, i Jelenleg még felrakógép alkalmazása esetén is szükséges, hogy a szárított idomdarabokat a tartólapokról vagy hasonlókról leválasszák, csoportosítsák és kellő lerakási távolságra hozzák abból a célból, hogy fogószerv révén alagutkemence kocsira tudják helyezni, i Ha törekszünk olyan eljárás kialakítására, amelynél az .egész gyártási folyamat teljesen önműködően, csupán néhány ellenőrző személy alkalmazásával végezhető, akkor nem 30 szabad figyelmen kívül hagyni az egész gépi berendezés egyszerűségét sem. ; 25 164774

Next

/
Thumbnails
Contents