164762. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szálak készítésére

SZABADALMI 164762 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS l'Hl Bejelentés napja 1970. VI. 12. (IE—512 ) Nemzetközi otztályozás: D 01 f 9/00 C 01 b 25/36 miiä^ Bejelentés napja 1970. VI. 12. (IE—512 ) ^y^ Elsőbbsége.Nagy-Britannia, 1969. VI. 12.(29862/69) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja 1973. XI. 28. Megjelent 1975. VI. 20. Feltalálod« > Birehall James Derek Oassidy John Edward, Runcorn Cheshire (Nagy-Britannia) Tulajdonos: Imperial Chemical Industries Limited, London, Nagy-Britannia Eljárás szálak készítésére 1 Talál many unk szálak készítésére vonatkozik. Talál­mányunk tárgya közelebbről eljárás sz.álak készítésére komp­lex aluminiumfoszíátot tartalmazó oldatokból. Találmányunk tárgya eljárás szálak készítésére azzal jel­lemezve, hogy valamely AlPO, ,HX.(ROH)n általános képletű 5 (mely képletben X jelentése btóin- vagy klóratom: ROH jelentés«.' víz vagy 1 - 4 s/énatomos alifás alkohol és n legalább 1 ) halogéntartalmú komplex alumimumfoszfátnak vízzel vagy szerves oldószerrel képezett oldatát és adott esetben egyéb adalékanyagot tartalmazó készítményből szálat képezünk és 10 az ily módon képezett szálat szárítjuk, majd kívánt esetben hevítjük. A „foszfát" kifejezés a foszfátésztereket és savfoszfátokat foglalja magában. Az R helyén szereplő szerves csoport 1 -4 szénatomos 15 alifás szénhidrogén csoport vagy helyettesített alifás szénhid­mgén-csoport lehel. A helyettesített alifás szénhid­rogén-csoporl egy vagy több amino-, fenik hidroxi-.karboxi­ésfvagy alkoxi-csoportta! lehet helyettesítve. Hidroxi-vegyü­letként előnyösen helyettesítetlen alifás alkoholokat alkal- 20 mázhatunk, minthogy az alifás alkoholokat tartalmazó talál­mányunk szerinti komplex foszfátok jó kitermeléssel könnyen izolálható szilárd anyagok. Igen előnyösen használ­hatjuk a könnyen beszerezhető 1 -4 szénatomos alifás al­koholokat (pl. metanolt, etilalkoholt, n-propilalkoholt vagy 25 ízopropilalkoholt). Találmányunk igen előnyös foganatosítás! módja szerint etilalkoholt alkalmazhatunk, minthogy az etilalkoholt tartalmazó komplex foszfátok jó kitermeléssel könnyen előállítható szilárd anyagok A halogéntartalmú komplex aluminiumfoszfátokban levő x) halogén előnyösen klóratom lehet, a vegyületek azonban mas halogénatomokat (pl. bróm- vagy jódatomot) is tartalmaz­hatnak A komplex aluminiumfoszfátokban az aluminium gramm­atomok es foszforgrammatomok számának aránya tág hatá- J5 rokon belül változhat, így pl. 1:2 és 2:1 közötti érték lehet. Az említett arány előnyösen kb. 1:1, minthogy az ilyen összetételnek megfelelő találmányunk szerinti komplex fosz­fátok alacsony hőmérsékleten bomlanak és, közvetlenül ké­peznek a más összetételű komplex foszfátokból keletkező aluminiumfoszfátoknál nagyobb kémiai stabilitással és tíízá­lósággal rendelkező aluminiumortofoszfátot Az aluminium grammatomok és halogén grammatomok számának aránya előnyösen kb. 1 :1. A találmányunk szerinti komplex foszfátok monomer vagy polimer anyagok lehetnek. A találmányunk szerinti komplex foszfátok szerkezet nem teljesen tisztázott és néhány kémiailag kötött hidroxi-vegyü­let nem teljes molekula, hanem -OR csoport alakjában is kapcsolódhat. A komplex foszfátok monomer alakjai vagy a polimer termékekben levő ismétlődő egységek pl. 1 -5 hidroxi-vegyü­lcl- molekulát tartalmazhatnak. A hidroxi-vegyület moleku­láinak száma általában 4. A komplex foszfátok bizonyos esetekben különböző hidroxi-vegyületeket tartalmazhatnak, pl. kémiailag kötött vizet és kémiailag kötött szerves hidroxi­vegyületet V.t esetben a hidroxi-vegyület molekulák száma összesen pl. 2-5. A találmányunk szerinti komplex foszfátok egyik képvi­selője az etilalkoholt tartalmazó A1PC1H25 C,0, tapasztalati képletű foszfát. E vegyület infravörös és röntgen-spektru­mának jellemzőit a továbbiak folyamán ismertetjük. E vegyületet alumínium-klór- foszfát-etanolátnak nevezzük és a rövidség kedvéért „ACPE" jelzéssel hivatkozunk rá. Meg­jegyezzük azonban, hogy ez az elnevezés nem jelent a vegyület molekula-szerkezetével kapcsolatos korlátozást A találmányunk szerinti komplex foszfátok másik jelleg­zetes képviseló'je a kémiailag-kötött vizet tartalma/ó A1PC1H,,0, tapasztalati képletű komplex foszfát. E vegyü-Jet infravörös és röntgen spektrumát a későbbiek folyamán 164782 ,

Next

/
Thumbnails
Contents