164735. lajstromszámú szabadalom • Eljárás imidazo [1,2-A] 1,3,5] benzotriazepinek előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Szolgálati találmány A bejelentés napja: 1971. XII. 13. EE-1981 Közzététel napja: 1973. XI. 28. Megjelent: 1975. V. 31. 164735 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 57/02 Feltalálók: Di. LEMPERT Károly vegyészmérnök egyetemi tanár 17% Dr. DOLESCHALL Gábor vegyész 11% Dr. HORNYÁK Gyula vegyészmérnök 10,5% Dr. PALLOS László vegyészmérnök 10% Dr. PETÖCZ Lujza orvos-farmakológus 10% Dr. KOSÖCZKY Ibolya orvos-farmakológus 10% K1SZELLY Enikő biológus . 10% AGAI Béla vegyészmérnök 10,5% SÍMIG Gyula vegyészmérnök 6% FETTER József vegyészmérnök 5% Budapest Tulajdonos: EGYT Gyógyszervegyészeti Gyár, Budapest Eljárás imidazo [1,2a] [1,3,5] benzotriazepinek előállítására í A találmány tárgya eljárás uj, szedativ, anti­depressziv és gasztrointesztlnálls hatással rendel­kező (I) általános képletil imidazo [l,2-a] [l ,3,5] benzotriazepinek előállítására. A képletben X oxigén- vagy kénatomot, 5 Z hidrogénatomot, halogénatomot, metoxi-karbonil vagy butil-amino-karbonil-csoportot, R pedig hidrogénatomot vagy 1-4 szénatomszámu alkilcsoportot jelent. 10 1,3,5-benzotriazepinekre vonatkozólag az Iro­dalomban csak kevés adat Ismeretes, mindössze néhány amino-származékot állítottak elő, amelyek farmakológiai hatással nem rendelkeznek (J.Chem. Soc, 1948, 1366 és 1956, 4727). Imidazo [1,2-^ 15 y., 3,5] benzotriazeplneket az irodalomban még nem irtak le. r -. Az (I) általános képletü Imidazo [1,2-aJ [1,3,5| benzotriazepin vegyületeket valamely (II) általános képletü vegyület - ahol Z és R jelentése a fent 20 megadott - és foszgén, tlofoszgén vagy szén-di­szulfid reakciójával állitjuk elő. A (II) általános képletü kiindulási anyag a meg­felelő (III) általános képletü vegyületből - ahol Z és R jelentése a fent megadott - állítható elő ka- 25 talitikus hidrogénezéssel szobahőmérsékleten, at­moszférikus nyomáson, előnyösen csontszenes palládium jelenlétében. A találmány szerinti eljárás egyik változata szerinti hidrogén-halogenid-sójából felszabadított. 30 (II) általános képletü bázist viszünk reakcióba fosz­génnel, tiofoszgénnelvagy szén-dlszulfiddal szerves oldószerben. A találmány szerinti eljárás másik változata szerint a (II) általános képletü vegyületet előállítá­si reakcióelegyében, a katalizátor kiszűrése után reagáltatjuk a fentiek szerint ti) általános képletü termékké. X helyén oxigénatomot tartalmazó (I) általános képletü imidazo [l ,2-a] [l,3,5] benzotriazepin elő­állítására a (II) általános képletü bázist foszgénnel, X helyén kénatomot tartalmazó (I) általános képle­tü vegyület előállítására pedig tiofoszgénnel vagy szén-diszulfiddal visszük reakcióba. Az (I) általános képletü vegyületeket, vagy sói­kat önmagukban vagy más biológiailag hatásos ás/ vagy hatásfokozásra alkalmas szerrel vagy szerek­kel együtt a gyógyszerkészitésben szokásos segéd­anyagok felhasználásával gyógyszerré alakitjuk. Az (I) általános képletü vegyületek jelentős sze­dativ, antidepressziv és gasztrointesztinális hatást mutatnak per os adagolásuk esetén. A következő táblázatban a farmakológiai vizsgálatok eredménye­it foglaljuk össze, a következő néhány hatástani analógra vonatkozó adatokat is feltüntetve. Ezek: papaverin, meprobamát [2-metil-2-n-propil-l,3--propándiol-dikarbamát], amitryptilin [5-(Y-dime­til-amino-propilldén)-dibenzo [a,d][l,4] clklopen­tadién]. 164735

Next

/
Thumbnails
Contents