164728. lajstromszámú szabadalom • Egytagban emelhető és süllyeszthető építési zsaluszerkezet

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1969. VI. 21. Közzététel napja: 1973. XI. 28. Megjelent: 1975. V. 31. (DU-150) 164728 Nemzetközi osztályozás: E 04 g 9/06 11/02 17/04 . ... ^-ja -*^ DUDÁS József mérnök, Budapest Egy tagban emelhető és süllyeszthető építési zsaluszerkezet i A találmány sik felületekkel határolt betontestek, például falak, építőelemek és hasonlók létesítésére szolgáló egytagban emelhető és süllyeszthető épi­tési zsalup'serkezetre vonatkozik, amelynek zsalu­táblái és azokat rögzitő szerkezetei vannak. 5 Ismeretes, hogy az építőiparban számos kísér -let történt a betonozáshoz szükséges költséges zsa­luszerkezet minél gazdaságosabb kialakítására, he­lyettesítésére és pótlására. Ezek közül különösen figyelmet érdemelnek a különböző rendszerű nagy- \Q táblás és csuszózsaluzat-szerkezetek, amelyek akár fából, akár fémből készülnek, a teljes zsaluszer­kezetnek csak egy részére korlátozódnak. E szerkezetek közös hibája, hogy továbbmozga­tásuk a sok szerkezeti elem (zsalutáblák) dara- 15 bonkénti elhelyezése, függőbe való állítása, csava­rokkal való rögzítése és a csavarok hüvelyezése, valamint kizsaluzáskor a csavarok kiszedése és a zsalutáblák darabonkénti eltávolítása igen időigé­nyes, az elkészült betont legtöbbször mechanikai- 20 lag sértik, ezenkívül akuszózsaluzatkénti alkalma­zás esetén a függőleges mozgatáshoz és az építő­anyag felszállitásához külön olyan emelő szüksé­ges, amely az épület legmagasabb szintje fölé emelkedik; ez pedig költséges állványzat építését, 25 vagy legalábbis felvonó, toronydaru, vagy hasonló alkalmazását teszi szükségessé. A találmány célja, hogy a jelenleg ismert zsa­luszerkezetek hátrányait kiküszöbölje, és olyan megoldást szolgáltasson, amely minimális élőmun- 30 ka-igényü, minimális mennyiségű rögzitőelemet igényel, egyszerűen és gazdaságosan kezelhető és gyors munkavégzést tesz lehetővé. Ezt a célt a találmány értelmében olyan, a be­vezetőben emiitett tipusu zsaluszerkezettel oldottuk meg, amelynek lényege, hogy a zsalutáblák külső oldalaihoz lefelé szélesedő ékszerű bordák vannak csatlakoztatva, a zsalutáblák rögzítésére és egy­mástól távközben tartására alkalmas szerkezetek olyan alul nyitott keretekként vannak kiképezve, amelyeknek lefelé keskenyedő ékszerű, a bordák ferdeségével azonos ferdeségü, e bordákra illesz­kedő és a keret leengedett helyzetében azokra tá­maszkodó szárai, valamint a keretszáraknak a bor­dák síkjában való vezetésére szolgáló és a keret­száraknak a fal hosszirányában történő elmozdulá­sát meggátló szervei, előnyösen vezetőiémpzei, valamint célszerűen a keretek és a bordákkal ösz­szekapcsolt zsalutáblák egy tagban történő emelésére alkalmas szervei, előnyösenabordákonrögzitett csap­jai és a kereteken rögzített, emelésihelyzetbena csa­pokra illeszkedő fülei vagy hasonló szervei vannak. A mindenkori falvastagsághoz történő igazodás lehetőségének biztosítására a keresztszárakat ösz­szekötő kereszttartó állitható hosszúságú. Egy további találmányi ismérvnek megfelelően a létesítendő épületszerkezet felmenő falainak meg­felelő, mind a zsalutáblákat, mind a kereteket tar­talmazó, egy tagban emelhető és süllyeszthető do­bozszerkezetként van kialakitva. 164728 1

Next

/
Thumbnails
Contents