164667. lajstromszámú szabadalom • Pirimidinilfoszforsavésztereket tartalmazó kártevőirtószerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164667 Bejelentés napja: 1972. III. 02. (SA-2318) Svájci elsőbbségei: 1971. III. 04. (3190/71). 1971. VIII. 20.(12298/71), 1972.1.12.(429/72), 1972.1.12.(430/72). Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. Nemzetközi osztályozás: C 07 d 105/04, Bejelentés napja: 1972. III. 02. (SA-2318) Svájci elsőbbségei: 1971. III. 04. (3190/71). 1971. VIII. 20.(12298/71), 1972.1.12.(429/72), 1972.1.12.(430/72). Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. C 07 f 9/02, A 01 n 9/36 1 ORSZÁGOS ALALMANY HIVATAL I Bejelentés napja: 1972. III. 02. (SA-2318) Svájci elsőbbségei: 1971. III. 04. (3190/71). 1971. VIII. 20.(12298/71), 1972.1.12.(429/72), 1972.1.12.(430/72). Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. Feltalálók: Milzner Karlheinz vegyész, Basel, Reisser Fritz vegyész, Therwil, Svájc Tulajdonos: Sandoz A. G. cég, Basel, Svájc Pmmidinilfoszforsavésztereket tartalmazó kártevőirtószerek 1 A találmány hatóanyagként I általános képletű pirimidinilfoszforsavésztereket tartalmazó kártevő­irtószerekre vonatkozik. Ebben a képletben RÍ és R2 azonosak vagy különbözők lehetnek, és 1-5 szénatomos egyenes vagy elágazó láncú alkilcsoportot, R3 1—6 szénatomos egyenes vagy elágazó láncú alkilcsoportot, 3-8 szénatomos cikloalkilcsoportot vagy adott esetben klór-, brómatommal és/vagy 1-3 szén­atomos alkilcsoporttal szubsztituált fe­nilcsoportot, R4 1-5 szénatomos egyenes vagy elágazó láncú alkilcsoportot, Q, oxigén- vagy kénatomot, Y oxigén- vagy kénatomot és Z oxigénatomot vagy =NR5 általános kép­letű csoportot jelent - az utóbbi kép­letben Rs hidrogénatomot vagy 1-5 szénatomos egyenes vagy elágazó láncú alkilcsoportot jelent —. A találmány értelmében az I általános képletű vegyületek előállítására II általános képletű ve­gyületeket -ebben a képletben R3, R 4 és Y a fenti jelentésűek, és M hidrogénatomot vagy kálium- vagy nátriumiont jelent - III általános képletű vegyülettel reagáltatunk -ebben a kép­letben Rj, R2, Q és Z a fenti jelentésűek, és X halogénatomot jelent. Az előállítást a következőképpen hajthatjuk végre: Egy olyan II általános képletű vegyülethez, 5 amelynek képletében M előnyösen nátriumatomot jelent, iners oldószerben, például észterben, mint az etilacetát, egy amidban, mint a dimetil­formamid, egy aromás szénhidrogénben, mint a toluol, xilol stb., egy halogénezett szénhidrogén-10 ben, mint a klórbenzol, kloroform stb., egy éterben, mint a" dioxán, tetrahidrofurán, vagy egy nitrilben, mint az acetonitril, 0-120 Ca -on, elő­nyösen szobahőmérsékleten hozzáadunk egy III általános képletű vegyületet - ebben a képletben 15 X előnyösen klóratomot jelent- vagy előnyösen annak egy fentemlített iners oldószerrel készült oldatát. Olyan kiindulási vegyület esetében, amely­nek II általános képletében M hidrogénatomot jelent, savlekötőszert, például trietilamint vagy 20 adott esetben káliumkarbonátot ajánlatos a reakciókeverékhez adni. A reakció előnyös végrehajtásmódja abból áll, hogy a II általános képletű vegyület nátriumsóját közvetlenül a dimetilformamid oldószerben történt 25 előállítása után reagáltatjuk a például toluolban oldott III általános képletű vegyülettel - ebben a képletben X klóratomot jelent -. Előnyös az is, ha az egész eljárást toluolban hajtjuk végre. A reakciókeveréket még bizonyos ideig, rnint-30 egy 1-6 óra hosszat, adott esetben magasabb 164667

Next

/
Thumbnails
Contents