164666. lajstromszámú szabadalom • Szubsztituált hexahidro-1,3,5-triazin- 2,4-dionokat tartalmazó gyomirtószerek

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. XII. 20. (SA-2290) Svájci elsőbbségei: 1970. XII. 22. (18951/70), 1971. VII. 28.(11098/71), 1971. VIII. 5. (11522/71). Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. 164666 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 55/00, A 01 n 9/00 Feltaláló: Dr. Seckinger Kari vegyész, Riegel/Baden Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Sandoz A. G. cég, Basel, Svájc Szubsztituált hexahidro-l,3,5-triazin-2,4-dionokat tartalmazó gyomirtószerek 1 A találmány hatóanyagként I általános képletű új szubsztituált hexahidro-l,3,5-triazin-2,4-dionokat tartalmazó gyomirtószerekre vonatkozik. Ebben a képletben az Y jelek azonos vagy különböző jelentésűek, és halogénatomot vagy 1—4 szén- 5 atomos alk-oxi-, 1—4 szénatomos trifluoralkil-, fenoxi- vagy halogénfenoxi-csoportot jelentenek, és n értéke 0, 1 vagy 2 . Az I általános képletű hatóanyagokat például egy II képletű vegyületnek két egyenérték III 10 általános képletű arilizocianáttal — ebben a képletben Y és n a fenti jelentésűek — való reakcióval állítjuk elő. Az I általános képletű hatóanyagok előállítását a következő módon végezhetjük. 15 A II képletű N,N,N'-trimetil-formamidint al­kalmas oldószerben, például szénhidrogénben, mint a dietiléter, adott esetben katalizátor, például tercier amin jelenlétében, előnyösen hűtés közben 0 C9-on és a nedvesség kizárása mellett reagál- 20 tatjuk két egyenérték III általános képletű arilizocianáttal a fenti oldószerekben. A keveréket meghatározott ideig reagáltatjuk, majd ismert módon feldolgozzuk. Az I általános képletű vegyületek kristályos 25 anyagok. Az infravörös és NMR színképek adatai megegyeznek a találmány szerinti I általános képletű vegyületek megadott szerkezetével. Az I általános képletű vegyületek előállításához szükséges II és III általános képletű kiindulási 30 vegyületek az irodalomból ismert eljárásokkal állíthatók elő [lásd Chem. Ber. 98,1078 (1965)]. A találmány szerinti I általános képletű hatóanyagok kiváló hatásúak nemkívánatos nö­vények, különösen kétszikű gyomok, például Amaranthus retroflexus (disznóparéj), Capsella bursa-pastoris (pásztortáska), Chenopodium album (fehér libatop), Stellaria media (tyúkhúr), Senecio vulgaris (aggófű) stb., valamint nemkívánatos füvek, például Echinochloa crus-galli (kakaslábfű) stb. ellen. A kiváló gyomirtó hatáson kívül az I általános képletű hatóanyagok kiemelkedő szelek­tivitást mutatnak különböző haszonnövényeknél való felhasználás esetén. A gyomok elleni felhasználást ismert módon végezzük, például a gyomokat a hatóanyagokkal kezeljük. A találmány szerinti I általános képletű hatóanyagokat tartalmazó gyomirtószerek elő­állítását ismert módon az I általános képletű vegyületeknek alkalmas hordozóanyagokkal való alapos összekeveréssel és összeőrlésével végezzük. A vegyületeket a gyomirtószereknél szokásos hígító- és hordozóanyagokkal összekeverve al­kalmazzuk. Az így előállított gyomirtószereket a szokásos berendezésekkel ismert módon a talajra vagy a gyomokkal benőtt területen vagy a gyomok kikelése előtt alkalmazhatjuk. A ható­anyagokat ismert készítményekké dolgozhatjuk fel. 164666

Next

/
Thumbnails
Contents