164664. lajstromszámú szabadalom • Javított eljárás tiokolhicin glükozid-származékainak előállításáraa - antimitotikus vegyületek,

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. IV. 25. Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. (RO-656) 164664 Nemzetközi osztályozás: C 07 c 97/16 Feltalálók: Bardoneschi Roland kutatómérnök, Le Vert-Galant, dr. Mullet Georges mérnök, Nogent-sur-Marne, Franciaország Tulajdonos: Roussel Uclaf cég, Párizs, Franciaország Javított eljárás tiokolhicin glükozid-származékainak előállítására 1 2 A találmány tárgya új eljárás tiokolhicin glükozid-származékainak előállítására. A találmány tárgya közelebbről eljárás az (I) általános képletű glükozidok előállítására. A képletben Rí és R2 közül valamelyik metil­csoportot, a másik glükozilcsoportot jelent. A találmány szerinti eljárással tehát 2-glükóz-2-il-2-demetil-tiokolhicin és 3-glükóz-2-il-3-demetü-tio­kolhicin állítható elő. Az (I) általános képletű tiokolhikozidok elő­állítására több eljárás ismeretes. Ilyen eljárást közöl például az 1 113 761. lajstromszámú francia szabadalmi leírás. Az ismert eljárások hátránya, hogy kiindulási anyagként a kolhicin-alkaloidokban viszonylag kis mennyiségben előforduló kolhikozidot alkal­mazzák. Azt találtuk, hogy az (I) általános képletű vegyületeket könnyen előállíthatjuk tiokolhicinből. A találmány szerinti eljárás előnye, hogy a kiindulási anyagként alkalmazott tiokolhicin könnyen készíthető a kolhicin-alkaloidokban na­gyobb mennyiségben előforduló kolhicinből. (Az alkaloidokban a kolhicin mennyisége mintegy kétszerese a kolhikozidénak.) A tiokolhicin kol­hicinből történő előállítására például az 1 113 761. lajstromszámú francia szabadalmi leírás ismertét eljárást. 10 15 20 25 A találmány szerinti eljárás lényegét a mel­lékelt reakcióvázlaton mutatjuk be. Az eljárás lényege az, hogy a (II) képletű tiokolhicint bórtribromiddal reagáltatjuk, a kapott (III) kép­letű keveréket -amely 1,2-bisz-demetil-tiokolhicin mellett túlnyomórészt 2,3-bisz-demetil-tiokolhicint tartalmaz - tercier bázis jelenlétében aceto­brómglükózzal reagáltatjuk, a keletkezett (IV) képletű keveréket - 2-tetraketoglükoz'2-il-2,3-bisz­demetil-tiokolhicint, 3-tetraketoglükóz-2-il-2,3-bisz­demetil-tiokolhicint és 2-tetraketoglükóz-2-il-l,2-bisz-demetil-tiokolhicint diazometánnal kezeljük, majd bázissal reagáltatjuk, a képződött (V) képletű keverékből -amely 3-glükóz-2-il-3-demetil­tiokolhicint és 2-glükóz-2-il-2-demetil-tiokolhicint tartalmaz- az (I) általános képlet szerinti termékeket önmagukban ismert fizikai módszerek segítségével elkülönítjük. A bórtribromid és tiokolhicin közötti reakciót közömbös, a bórtribromiddal nem reagáló szerves oldószerben valósíthatjuk meg, előnyösen vala­milyen klórozott oldószerben, így metilén­kloridban. Az 1,2-bisz-demetil-tiokolhicin és a 2,3-bisz­demetil-tiokolhicin továbbá acetobrómglükóz kö­zötti reakció során tercier bázisként piridint, trietilamint, alkálikarbonátokat vagy alkálihidr-30 oxidokat alkalmazunk. A kondenzációt vizes 164664

Next

/
Thumbnails
Contents