164656. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 4,6-diamino-1,2- dihidro-S- triazin származékok és savaddiciós sóik előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1970. IX. 08. Módosítási elsőbbsége: 1972. X. 24. Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. (RI-408) 164656 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 55/12 Feltalálók: Dr. Clauder Ottó egyetemi tanár 50%, Gesztes Lajosné dr. egyetemi tanársegéd 50%, Budapest Tulajdonos: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest Eljárás 4,6-diamino-l,2-dihidro-s-triazin származékok és savaddiciós sóik előállítására 1 Találmányunk tárgya eljárás az (I) általános képletű, gyógyászatilag hatásos, új dihidrotriazin származékok és sóik előállítására. Az (I) általános képletű új vegyületek és sóik — e képletben Rt jelentése metil-, vagy karboxil-csoport, R2 jelentése metil-, etil-, rövidszénláncú primer vagy szekunder hidroxialkil-, vagy rövid­szénlácú karboxialkil-csoport, R3 jelentése 3',4',5'-trimetoxifenilcsoport, dehaR! és/vagy R2 helyén a metil-csoporttól kü­lönböző, a fentiekben említett helyettesítő áll, akkor R3 p-klórfenil-csoport is lehet -gyógyászatilag értékes antimaláriás, továbbá fólsav­antagonista hatással rendelkeznek, amely hatást a sóképzésre használt savak (pl. pamoésav, 2-hidr­oxi-natalin-3-karbonsav) célszerű megválasztásával késleltetni is lehet. 1952-ben Crounse, majd Carrington és munka­társai azt találták, hogy az Nj-(p-klórfenil)-N5 -izo­propil-biguanid, amely igen értékes antimaláriás készítmény, a szervezetben dihidrotriazin-gyűrűvé ciklizál és részben izomerizálódik. Az első képződött vegyület 4,6-diamino-l,2-dihidro-l-(p­klórfenil)-2,2-dimetil-s-triazin, az izomer vegyület összetétele pedig 4-amino-l,2-dihidro-6-(p-klór­anüino)-2,2-dimetil-s-triazin. A két vegyület közül az első antimaláriás hatása az Ni-(p-klórfenil)-N5 ­izopropil-biguanid hatását lényegesen túlszárnyalja, az izomer vegyület hatástalan. A 4,6-diamino-l,2-dihidro-l-(p-klórfenil)-2,2-dimetil-s-triazint és né­hány homológját, valamint azok előállítási el­járását a 709 906 számú nagybritanniai szabadalmi leírás ismerteti. A vegyület néhány további származékát azóta több szabadalmi leírás is­merteti. Fenti vegyületeket és előállításukat a szak­irodalomban Edward J. Modest [Jour. Org. Chera 21, 1. (1956)] részletesen tárgyalja. A vegyület térszerkezetével és előállítási módjaival 1958-ban a jelen találmány feltalálói foglalkoztak [Magy. Kém. Folyóirat 64, 225. (1958)]. A 895 266 számú francia szabadalmi leírás a dihidrotriazin-származékok pamoésavas sóit írja le, amelyek alacsony, de. elégséges vérszint­koncentráció biztosításával a készítménynek elő­nyös retardált hatást biztosítanak. A 3 287 365 számú USA-beli szabadalmi leírásban az 1-benzil-2,2-dimetil-4,6-diamino-l,2-dihidro-s-triazin-hidro­klorid került ismertetésre. A dihidrotriazin oly származékai, melyek 25 egyrészt az alifás lánc helyettesítőjeként hidroxilcsoportot, karbonsav- ül. karbonsavészter-csoportot, vagy az aromás gyűrű 3,4,5-helyén trimetoxi-csoportot viselnek, az irodalomban eddig le nem írt új vegyületek. 10 15 20 30 164656

Next

/
Thumbnails
Contents