164637. lajstromszámú szabadalom • Mérési elrendezés vér-jellemzők meghatározására

MAGTAB NfiPKOZTABSAS SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 164637 f Bejelentés napja: 1970. II. 02. (ME-1183) Módosítás napja: 1973. VI. 19. Közzététel napja: 1973. X. 27. [ Megjelent: 1975. XI. 29. Nemzetközi osztályozás: G 01 n 33/16 -JA iT f Bejelentés napja: 1970. II. 02. (ME-1183) Módosítás napja: 1973. VI. 19. Közzététel napja: 1973. X. 27. [ Megjelent: 1975. XI. 29. 1 ORSZÁGOS ALALMANY1 HIVATAL f Bejelentés napja: 1970. II. 02. (ME-1183) Módosítás napja: 1973. VI. 19. Közzététel napja: 1973. X. 27. [ Megjelent: 1975. XI. 29. Feltalálók: Juiány György gépészmérnök 40%, dr. Komán András orvos 20%, Zillich Pál, villamosmérnök 40%, Budapest Tulajdonos: Medicor Művek, Budapest Mérési elrendezés vér-jellemzők meghatározására 1 A találmány tárgya mérési elrendezés a vér haemoglobin, haematocrit értékének és a kettő arányának meghatározására. A haemoglobin (továbbiakban Hb) meg­határozására még ma is számos helyen elavult, 5 pontatlan módszereket alkalmaznak és az ered­ményt szabatosan nem definiálható, un. „egy­ségekében adják meg. Ez a különböző helyeken nyert eredmények értékelésénél, összehasonlításánál (pl. a páciens egyik gyógyintézetbőla másikba 10 irányításakor) nehezen tisztázható bonyodal­makhoz vezethet és végső soron a betegre nézve káros lehet. Ezekre a körülményekre az orvosi szakirodalom számos publikációban utal. Ez a magyarázata annak, hogy az utóbbi években 15 nemzetközi törekvések tapasztalhatók a Hb meg­határozás módszereinek egységesítésére, szabvá­nyosítására. A Hb meghatározás módszeréül a vérfesték meghatározott hullámhosszúságú fénynél mutat- 20 kozó jellegzetes fényelnyelőképességét választották. Mérőeszköz lehet tehát a Hb meghatározás módszerbeli követelményeit kielégítő koloriméter vagy fotométer. Ezek az általánosan használt fiziko-kémiai készülékek a klinikai laboratóriumi 25 rutinmunka szempontjából túlságosan bonyolult kezelést igényelnek, ugyanakkor a Hb meghatá­rozás egyre növekvő jelentősége következtében az elvégzendő mérések száma rohamosan nő. A mérések egyszerűsítése Hb meghatározó célmű- 30 szerek — un. Haemoglbbinométerek - segítségével érhető el. Ezek működési elvüket tekintve fotométerek, amelyeknél azonban a mérési hul­lámhosszúság általában nem változtatható, továbbá skálájuk nem a fotométereknél szokásos extenctio értékeket tünteti fel, hanem annak érdekében, hogy az átszámítási művelet megtakarítható le­gyen, közvetlenül g%-ban vagy mval/1-ben ol­vasható le az eredmény. A vért hígitatlanul vagy hígítva, párhuzamos falú küvettákba töltve helyezik a készülékbe. Az ilyen küvetták töltése, tisztántartása gyakorlott asszisztencia esetén is sok hiba forrása lehet. A küvetták fala síkpárhuzamosra csiszolt optikai üvegfelület. Ezeket az ujjlenyomatok, karcok vagy egy folyadékcsepp a mérési eredményt meg­hamisítja. A küvettákat ezért a vérhígítás betöl­tése után, gondosan szárazra kell törölni. A küvettás mérés hátránya, hogy a küvettát a külső fénytől elzártan kell a készülékbe helyezni, biztosítani kell azt, hogy a küvetta üvegfalain a fény merőlegesen haladjon át. A kezelő személy óvatlan mozdulata a mérőfolyadék készüléken belüli kicseppenését idézheti elő. A szűk hely következtében a kicseppent folyadék csak rosszul távolítható el és idővel a készülék belsejének elszennyeződéséhez, korrodeálásához vezet. Mind­ezeken túlmenően az üvegküvetták a velük szemben támasztott magas optikai követelmények miatt drágák, az olcsóbb műanyagküvetták felü-164637

Next

/
Thumbnails
Contents