164627. lajstromszámú szabadalom • Síkelektródás ózonfejlesztő készülék

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGÁLATI TALÁLMÁNY 164627 Bejelentés napja: 1971.1. 07. (KO-2391) Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Nemzetközi osztályozás: C 01b 13/12 Ik Bejelentés napja: 1971.1. 07. (KO-2391) Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Nemzetközi osztályozás: C 01b 13/12 1 ORSZÁG« rALALMA H1VATA »S NYI L Bejelentés napja: 1971.1. 07. (KO-2391) Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Feltalálók: Kocsis László oki. villamosmérnök, dr. Kovács István oki. villamosmérnök, Budapest Tulajdonos: Villamos Automatika Intézet, Budapest Síkelektródás ózonfejlesztő készülék 1 A bejelentés tárgya síkelektródás ózonfejlesztő készülék, amelynek egymással párhuzamos hűtött elektródái, a hűtött elektródák felületére helyezett dielektrikumlemezei és a dielektrikum lemezek között elrendezett, a dielektrikumlemezektől táv­tartókkal elválasztott lemezelektródái vannak. Az ismert síkelektródás ózonfejlesztő ké­szülékek egymással párhuzamos hűtött elektró­dákból, a hűtött elektródák felületére helyezett dielektrikumlemezekből és a dielektrikumlemezek között elrendezett, a dielektrikumlemezéktől táv­tartókkal elválasztott nagyfeszültségű síkelektró­dákból állnak, ahol a szélső -hűtött- elektró­dák között elrendezett fenti elektródatömböt rögzítőszerkezet tartja összefogva. A dielektrikum­lemez rendszerint üveglap. A távtartók szigetelő lapocskák. Az elektródatömböt összetartó erőket a távtartók viszik át, amelyek egyúttal az ózonizáló levegő átáramlási útjait is biztosítják. Mivel a távtartók helyén nyomásnak kitett üveglapok és a távtartók vastagságára csak meghatározott tűrésen belül egyenletes, a nyomó­erő a távtartók között egyenlőtlenül oszlik el. Emiatt viszonylag kevés, és meghatározhatatlan számú távtartó viszi át a teljes nyomóerőt. Ennek következtében egyes távtartók olyan nagy erővel nyomják az üvegtáblákat, hogy ez a nyomóerő megközelítheti az azonnali törés határát, emiatt az üveglap hosszabb-rövidebb idő után elreped. A törött üveglap kicserélése után sem jobb a helyzet, az erők eloszlása az új változatban is véletlenszerű, így szerencse kérdése, hogy csak pár 5 óra, vagy több ezer órás zavartalan üzemidő érhető el. További káros feszültséget okoz a hődilatáció, amelynek hatása összegződik a nyo­móerő hatásával. 10 Célunk a találmánnyal az egyenlőtlen szorí­tások okozta váratlan üvegtörések kiküszöbölésére alkalmas ózonfejlesztő készülék kialakítása. A feladat találmány szerinti megoldásában az 15 ózonfejlesztő készülék két-két dielektrikumlemeze között azonos potenciálra kapcsolt két lemez­elektróda van elrendezve. A lemezelektródák célszerűen vékony lemezek, 20 amelyek az elektródák közötti villamos térben fellépő erőhatással hajlíthatok, így a lemezelekt­ródák a villamos tér hatására minden egyes távtartóra egyenletesen feküsznek fel. 25 A két lemezelektróda közé célszerűen rugalmas betét van elhelyezve, amely lehetővé teszi és segíti a lemezelektródák felfekvését a távtartókon. A dielektrikumlemezek célszerűen a hűtött 30 elektródák felületéhez a dielektrikumlemezen rög-164627

Next

/
Thumbnails
Contents