164619. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 1,1'-diszubsztituált-4,4'- bipiridiliumsók előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1971. IV. 02. (IE-445) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1970. IV. 03. (15960/70) Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. 164619 Nemzetközi osztályozás: C 07 d 31/24, A 01 n 9/00 Feltaláló: Carey John Gerard, Runcorn, Cheshire, Nagy-Britannia Tulajdonos: Imperial Chemical Industries Limited, London, Nagy-Britannia Eljárás l,r-diszubsztituált-4,4'-bipiridiliumsók előállítására 1 2 Találmányunk tárgya eljárás bipiridilium-sók, közelebbről 1,1 '-diszubsztituált-4,4'-bipiridilium-sók előállítására. E vegyületek értékes gyomirtószerek. 31365/43147/47585/51850/61012/68: 8509/69 sz. függő brit szabadalmi bejelentésünkben eljárást 5 ismertetünk és igénylünk l,l'-diszubsztituált-4,4'­bipiridilium-sók (ahol az egyes helyettesítők legfeljebb 10 szénatomot tartalmazhatnak) előállí­tására valamely N-helyettesített piridinium-sónak valamely cianiddal bázikus körülmények között 10 történő reagáltatása, majd a kapott reakció-termék utólagos oxidációja útján. Cianidként előnyösen alkálifémcianidok, különösen nátriumcianid al­kalmazható. Az előzőkben leírt függő brit szabadalmi 15 bejelentésünkben ismertetett eljárás módosításaként azt találtuk, hogy cianidként hidrogéncianid is alkalmazható. Találmányunk tárgya eljárás 1,1 '-diszubsztituált­-4,4'-bipiridilium-sók előállítására (ahol az egyes 20 szubsztituensek legfeljebb 10 szénatomot tartalmaz­hatnak) oly módon, hogy valamely N-helyettesített piridinium-sót bázikus körülmények között hidro­géncianiddal reagáltatunk, majd a kapott reakció­-terméket oxidáljuk. 25 A N-helyettesített piridinium-só és a hidrogén­cianid reakcióját a reakció-komponensek egyszerű elegyítése útján végezhetjük el, bár kívánt esetben a hidrogéncianidot a reakcióelegyben in situ is képezhetjük. A reakciót előnyösen az N-helyettesí- 30 tett piridinium-sót oldó oldószerben hajthatjuk végre. E célra igen sokfajta oldószer alkalmazható, melyek közül példálódzó jelleggel az alábbiakat soroljuk fel: szerves oldószerek, mint pl. éterek és tioéterek, pl. tetrahidrofurán, 1,2-dimetoxi-etán, bisz-(2--metoxi-etil)-éter, 1,4-dioxán és tiofén: ketonok, pl. aceton, szénhidrogének, pl. benzol, toluol, xilol és hexán, szerves bázisok, pl. piridin, halogénezett szénhidrogének, különösen klórozott szénhidrogé­nek, pl. klórbenzol, kloroform, széntetraklorid és metiléndiklorid, amidok, különösen tercier alkil­amidok, pl. dimetilformamid, szerves aminők, pl. piperidin, heterociklikus bázisok, pl. piridin, szulfoxidok, pl. dimetilszulfoxid, szulfonok, pl. szulfolán, nitrilek, pl. acetonitril, alkoholok, pl. etanol, nitro-vegyületek, pl. nitropropán, alkilkarbo­nátok és -szulfátok, pl. proipilénkarbonát és dimetilszulfát. Poláros aprotikus oldószerek különösen előnyösen alkalmazhatók (különösen dimetilszulfoxid), mint­hogy jelenlétükben különösen jó bipiridilium-só kiter­melést kapunk. Szervetlen oldószereket (pl. folyékony ammóniát vagy folyékony hidrogéncianidot) is alkalmazhatunk. Kívánt esetben oldószer-elegyeket is használhatunk. Azt találtuk, hogy a folyékony ammónia különösen előnyös oldószer, melyet önmagában vagy más oldószerekkel (különösen 164619

Next

/
Thumbnails
Contents