164581. lajstromszámú szabadalom • Egyenáramú vezérlés impulzuskapcsoló áramkörrel

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164581 JHk Nemzetközi osztályozás: fSJ Bejelentés napja: 1972. II. 05. (CA-320) H 02 p 13/16 ^F Csehszlovákiai elsőbbsége: 1971. II. 08. (PV 896-71) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Feltaláló: Jarolim Josef technikus, Prága, Csehszlovákia Tulajdonos: CKD Praha, oborovy podnik, Prága Csehszlovákia Egyenáramú vezérlés impulzuskapcsoló áramkörrel 1 2 A találmány tárgya egyenáramú vezérlés impu zuskapcsoló áramkörrel, amely impulzuskapcsoló áramkör kommutáló kondenzátorának feszültsége a terhelőáramtól függően változik. Egyenáramú teljesítmény veszteségmentes sza- 5 bályozását a tirisztoros impulzuskapcsoló áram­körök alkalmazása tette lehetővé. Ezek alkal­mazása a szabályozást viszonylag egyszerűsítette. A tirisztoros impulzuskapcsoló fő tirisztorból, oltó tirisztorból és ennek kommutáló konden- 10 zátort, fojtótekercset és leválasztó diódát tar­talmazó áramköréből áll. Az impulzus­kapcsolókhoz alkalmas kondenzátorok nagy fe­szültségre készülnek, ezért nagy méretűek, és kis tápfeszültség esetén feszültségterhelés szempont- 15 jából nincsenek kihasználva. Ilyen alkalmazásra ezek a kondenzátorok túlméretezettek és költsé­gesek. A kommutáló kondenzátoron fellépő feszültség növelésére ismeretes megoldás az ún. Jónás-kör 20 (Jones-kreis) és kiegészítő fojtó alkalmazása. A Jónás-kör hátránya az oltó tirisztor kommu­tálása után fellépő visszaható feszültség-túllendülés, ami a kommutáló kondenzátor alapfeszültségét lecsökkenti. 25 A kiegészítő fojtó alkalmazása esetén a kommutáló kondenzátor feszültségének megnö­vekedése csak a fő tirisztor kikapcsolása után következik be, ez az alkalmazható vezérlési módoknak korlátot szab. Nem alkalmazható pl. 30 frekvencia vagy impulzusszélesség változtatásán alapuló vezérlés. Az ilyen impulzuskapcsolók alkalmazása esetén a feszültség terhelésre kapcsolt állapotának időtartama a kiegészítő fojtó és a terhelőáram függvénye. Ez különösen kisfeszült­ségű áramforrásból történő táplálás esetén jelen­tős, viszonylag nagy feszültségveszteséget okoz az impulzuskapcsoló áramkörön. Célunk a találmánnyal a fenti hiányosságok kiküszöbölése, kis feszültségveszteségű, üzemzavar­ra nem érzékeny egyenáramú vezérlés létrehozása. A feladat találmány szerinti megoldásában az egyenáramú vezérlés áramvezérlő egységből, össze­hasonlító egységből, impulzuskapcsoló áramkör fő tirisztorát vezérlő egységből, az impulzuskapcsoló áramkör oltó tirisztorát vezérlő egységből és referencia áramforrásból áll, ahol az áramvezérlő egység egyik bemenetére a referencia áramforrás kimenete, másik bemenetére áramérzékelő kime­nete van vezetve, az áramvezérlő egység egyik kimenete a fő tirisztort vezérlő egység bemene­tére, másik kimenete az oltó tirisztort vezérlő egység bemenetére van kötve. A találmányra jellemző, hogy az áramvezérlő egység bemenetével összehasonlító egység kimenete is össze van kötve, amely összehasonlító egység egyik bemenetére az áramérzékelő kimenete, másik bemenetére az impulzuskapcsoló áramkör kommutáló kondenzá­torra kapcsolt kimenete van kapcsolva. 164581

Next

/
Thumbnails
Contents