164573. lajstromszámú szabadalom • Diagnosztikai szer urobilinogén-testek kimutatására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. XII. 11. (BO-1405) Német Szövetségi Köztársaság-beli elsőbbsége: 1972. VI. 19. (P 22 29 611.3) Közzététel napja: 1973. X. 27. Megjelent: 1975. X. 31. 164573 Nemzetközi osztályozás: G 01 n 33/16 Feltalálók: dr. Rittersdorf Walter vegyész, Mannheim-Waldhof, dr. Berger Dieter vegyész, Viernheim, dr. Rey Hans-Georg gyógyszerész, Mannheim-Waldhof, dr. Rieckmann Peter gyógyszerész, Mannheim-Waldhof Német Szövetségi Köztársaság Tulajdonos: Boehringer Mannheim GmbH cég, Mannheim-Waldhof, Német Szövetségi Köztársaság Diagnosztikai szer urobilinogén-testek kimutatására 1 2 A találmány tárgya javított diagnosztikai szer urobilinogén-testek kimutatására testnedvekben, főképpen a vizeletben. Ismeretes, hogy az urobilinogén-testek (bilá­nok), indol, szulfonamidok, porfobilinogén, a vizeletben levő indikán és az 5-hidroxi-indolecet­sav sósavas p-dimatilaminobenzaldehid-oldattal ki­mutathatók. Ez a reakció az irodalomban Ehrlich reakció néven ismeretes és kiváltképpen az orvosi diagnosztikában a vizeletben felszaporodott urobi­linogének kimutatásánál nagy jelentőségre tett szert. A próba ugyan nem nagyon specifikus, de a máj- és epebetegségek diagnózisában standard módszerként használják. Mivel a tesztpapírok jelentősége a klinikai-ké­miai diagnosztikában egyre nő, időközben az urobilinogen kimutatására alkalmas tesztpapírokat is kialakítottak az Ehrlich reakció alapján. Ezeknek a tesztpapíroknak azonban két nagy hátránya van: 1. A színreakció olyan lassan alakul ki, hogy kiértékelés előtt legalább 1 percig várni kell. 2. A tesztpapírok természetesen éppen olyan kevéssé specifikusak, mint maga az Ehrlich próba, s ezért téves pozitív eredmények nem zárhatók ki. Régebben rámutattak már, hogy az urobilino­gen diazotált szulfanilsawal sárga színezéket képez. Ezt a reakciót 1884-ben Ehrlich fedezte fel és mint úgynevezett „sárga diazoreakciót" írta le. A reakciót a későbbiekben többször megvizs­gálták, de a mai napig sem tudták biztosan 5 megállapítani, hogy kétségkívül az urobilinogen diazokapcsolődása megy végbe, vagy a sárga színezék képződését esetleg más anyagok is előidézik [v. ö. T. K. With: Biologie der Gallenfarbstoffe, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 10 I960, 32. és 211. oldal]. Mivel itt inkább kuriózumról van szó, mint a klinikai-kémiai diagnosztikában használható szerről, a sárga diazo­reakciónak gyakorlatilag nincs jelentősége és az idevágó szakkönyvek alig említik. 15 Azt találtuk, hogy az urobilinogen kimutatására kiválóan használhatók azok a stabil feml-, pirrol-és pirazol-diazóniumsók, amelyek valamely -adott esetben szubsztituált - izo- vagy heterocik-20 lusos aromás vegyülettel mezomériára képes és sztérikusan nem gátolt helyzetben anellálva vagy közvetlenül vagy vinilesen szubsztituálva vannak, továbbá azok a piridin- és pirazoldiazóniumsók,' amelyek mezomériára képes helyzetben legalább 25 egy többatomos elektrondonátorcsoportot tartal­maznak, amely legalább egy mezomériára képes elektronpárral rendelkezik, mimellett az összes szubsztituensek és heteroatomok Hammett-féle szigma-értékeinek az összege a +0,6 értéket nem 30 haladhatja meg. 164573

Next

/
Thumbnails
Contents