164528. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 7-acilamino- 3-piridazinil-tiometil-cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164528 .~:^Lr... Bejelentés napja: 1972. VIII. 18. (TA-1203) Japáni elsőbbsége: 1971. Vffl.20. (63448/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 30. Bejelentés napja: 1972. VIII. 18. (TA-1203) Japáni elsőbbsége: 1971. Vffl.20. (63448/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 30. Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1972. VIII. 18. (TA-1203) Japáni elsőbbsége: 1971. Vffl.20. (63448/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 30. C 07 d 99/24 BÉ^Ü!^ Bejelentés napja: 1972. VIII. 18. (TA-1203) Japáni elsőbbsége: 1971. Vffl.20. (63448/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNY HIVATAL I Bejelentés napja: 1972. VIII. 18. (TA-1203) Japáni elsőbbsége: 1971. Vffl.20. (63448/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 30. Feltalálók: Ochiai Michihiko vegyész, Suita, Aki Osami vegyész, Kawanishi, Morimoto Akiia vegyész, Suita, Okada Taiichi vegyész, Kyoto, Japán Tulajdonos: Takeda Chemical Industries LTD., Osaka, Japán Eljárás 7-acilamino-3-piridazinil- tiometil-cef-3-em-4-•karbonsav-származékok előállítására 1 A találmány tárgya eljárás új 7-acilamino-3-pi­ri da zi n il -tiometil-cef-3-em-4-karbonsav-származékok előállítására. A találmány szerinti eljárással az (I) általános képletű 3-piridazinil-tiometil-cefalosporin­-származékokat és azok gyógyászatilag alkalmaz- 5 ható sóit állítjuk elő - ahol R1 jelentése hidrogénatom vagy (a) általános képletű csoport, amelyben R3 fenü-, fenoxi-, tienil-, ciklohexenil-, 3-amino-3-karboxi-propil-, pirazolil-, 3,5-dimetil-pi­razolil- vagy 4-klór-pirazolil-csoportot jelent, 10 továbbá R4 hidrogénatomot vagy amino-csoportot jelent, valamint R3 és R 4 helyettesítőkben az amino-csoport és a karboxil-csoport adott esetben védve van, és R2 hidrogénatomot, halogénatomot, metil-csoportot vagy 1-8 szénatomot • tartalmazó, 15 egyenes vagy elágazó szénláncú alkoxi-csoportot jelent. A szintetikus cefalosporin-származékok körébe végzett kutatás során igen sok kísérletet végeztek 20 széles antimikróbás spektrumú vagy speciális antimikróbás hatásspektrumú vegyületek előállítá­sára. E kísérletek során többek között a cefalosporin C 7-es helyzetű S-amino-S-karboxi­-valeril-csoportját különféle acil-csoportokká ala- 25 kították, és/vagy a cefalosporin C 3-as helyzetű acetoxi-csoportját egyéb szubsztituensekre cserél­ték. Az így előállított származékok közül azonban egy sem fejt ki megfelelő hatást a kiválasztási szervrendszert fertőző Proteus morganii-vel, illetve 30 a Pseudomonas aeruginosa-val szemben [lásd Quart. Rev. 21, 231 (1967), Advances in Drug Research 4, 1 (1967), és Advances in Applied Microbiology 13, 163 (1970)]. Azt találtuk, hogy a 3-as helyzetben piridazi­nil-tiometil-csoportot tartalmazó cefalosporin-szár­mazékok Proteus morganii-vel és Proteus vulgáris­sal szemben igen erős antimikróbás hatást fejtenek ki. Az ismert cefalosporin- és penicillin-származé­kok e kórokozókkal szemben csak gyenge aktivitással rendelkeznek. Azt találtuk továbbá, hogy az (I) általános képletű cefalosporin-szárma­zékok rendkívül sokféle baktériummal szemben fejtenek ki előnyös antimikróbás hatást, és a vegyületek igen stabilak. Az új vegyületek további előnye, hogy igen könnyen eljutnak az epébe, és így az epefertőzések kezelésére alkalmazhatók. Az (I) általános képletű cefalosporin-származé­kokat és azok sóit önmagában ismert módszerek­kel állíthatjuk elő. Az egyik eljárásváltozat szerint a (II) általános képletű cefalosporánsavakat -ahol R1 jelentése a fenti - vagy azok sóit (III) általános képletű piridazintiol-N-oxid-származékok­kal — ahol R2 jelentése a fenti - vagy azok sóival reagáltatjuk, eljárhatunk azonban úgy is, hogy a (IV) általános képletű 7-amino-cefalospo­rin-származékokat -ahol R2 jelentése a fenti — vagy azok sóit vagy könnyen bomló észtereit acilezzük. 164528

Next

/
Thumbnails
Contents