164500. lajstromszámú szabadalom • Berendezés raszteres kétdimenziós koordinátaértékek érzékelésére és tárolására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. IX. 22. (RO—680) Német Demokratikus Köztársaság-beli elsőbbsége: 1971. X. 21. (WP G 06 k/158 472) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. X. 31. 164500 Nemzetközi osztályozás: G 06 k 9/12 Feltalálók: Heinicke Harry mérnök, Rehm Hans-Jörg oki. mérnök, Lieberwirth Klaus mérnök, Karl-Marx-Stadt, Német Demokratikus Köztársaság Tulajdonos: VEB Kombinat Robotron, Radeberg, Német Demokratikus Köztársaság Berendezés raszteres kétdimenziós koordinátaértékek érzékelésére és tárolására A találmány tárgya berendezés raszteres két-, dimenziós koordinátaértékek érzékelésére és tá­rolására, különösen a rajzokról nyert koordi­náta információs értékének digitális értékké történő átalakítására. Ismeretes rajz koordinátáinak digitális érté­kekre történő átalakítására szolgáló olyan be­rendezés, amely a jelírógép működésének el­vén, a megtalálandó koordináta értékeket meg­vezetett vonalzóval keresi meg és elektronikus számláló szerkezettel vagy kódoló vonalzóval digitálisan érzékeli és tárolja. Ennek a berendezésnek az a hátránya, hogy az érzékelendő pontok keresésére nagy tömeg­erőket kell mozgatni úgy »hogy emiatt a pontos beállítás nehézkes feladat és csak igen lassan végezhető el. A berendezés pontosságát továbbá a rugózó hajtómű elemek hosszúsága és az egyes hajtómű elemek között fellépő nemkívánatos hajtómű-játék is csökkenti. Egy másik ismert raszteres digitális rendszer­nél az érzékelendő koordináta helyének kivá­lasztására csak kis tömegeket kell mozgatni, s így tömeg okozta hibák nem lépnek fel. Ez a rendszer úgy működik, hogy két síkban adott számú, egymással kereszteződő érintkező sínek vannak elhelyezve. A két síkot egymástól vé­kony szigetelőfólia választja el. Az érintkező sínek keresztezési pontjaiban lyukak vannak. A két érintkező sínnel rendelkező sín között — a szigetelőréteg vastagsága következtében — bizonyos távolság van. A lyukak környezetében az említett távolság fogantyúszerű szerkezettel 5 történő mechanikus nyomás útján áthidalható, s így villamos érintkezést lehet létrehozni, mi­által a kívánt raszter értéket digitálisan lehet érzékelni és tárolni. A villamos vezető anyagok anyag-tulajdon-10 ságai nem tesznek lehetővé egy bizonyos rasz­ter méretnél kisebb rasztert. Ha ennél a rasz­ter méretnél kisebb méretre volna szükség, ak­kor a lépték csökkentése szükséges, vagy az értékek digitalizálása makro és mikro raszter 15 kombinációja útján kell, hogy végbe menjen. Ismeretes továbbá olyan helyzetértékelő kap­csolás, amely nagyfrekvenciás tér létrehozására szükséges érzékelő fejjel rendelkezik. A rajz 20 síkjában két indukciós hurok-csoport van el­rendezve, amelyek egymáshoz képest haránt­irányban állnak. Valamennyi vezetőhurok ki­menő erősítővel rendelkezik. Az érzékelő fejből kilépő nagyfrekvenciás jelet — a megfelelő 25 vezeték hurokból — mindig olyan kimenő jellé alakítják, amely a nagyfrekvenciás -teret fogja körül, úgyhogy az érzékelőfej helyzetének koor­dinátái kimenő jelek alakjában jelennek meg a mindenkori kimenőerősítőn. 30 Ez a helyzet-érzékelő kapcsolás nagyobb 164500

Next

/
Thumbnails
Contents