164492. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés úsztatott síküveg előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. VII. 07. (Pl—366) Nagy-Britanniai elsőbbsége: 1971. VII. 09. (32 454/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. X. 31. 164492 Nemzetközi osztályozás: C 03 b 18/00 Feltalálók: Dickinson George Alfred mérnök, St. Helens, Nixon Frank mérnök, Billinge, Nagy-Britannia Tulajdonos: Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Lancashire, Nagy-Britannia Eljárás és berendezés úsztatott síküveg előállítására A találmány tárgya síküveg előállítása az úsz­tatott eljárás alkalmazásával, melynek során ol­vasztott üveget juttatunk szabályozott mennyi­ségben az olvasztott fómfürdőre és az üveget sízalagalakban mozgatjuk a fürdőn és előrehala- 5 dása során hűtjük mindaddig, amíg kellőképpen merevvé nem válik, hogy a fürdőről sérülés ve­szélye nélkül leemelhető legyen. Az a tény, hogy szükségessé vált a hozam nö­velése az úsztatott eljárás megvalósítására alkal- 10 mas üveggyártó berendezésekben, így pl. a ter­melés növelésére hetenkénti 3000 tonnáról 4000 tonnára, magától értetődően szükségessé tette, hogy a berendezésbőr kilépő üvegszalag sebessé­gét is fokozzuk. 15 Az üveg sebességének növekedése, ahiikorisaz üveg még olvasztott állapotban halad a fürdőn, az üvégszalag szélességében és vastagságában nennkívánt csökkenés bekövetkezésével jár. A 20 szalag iszélseségi és vastagsági méretének csök­kentését ellensúlyozni lehet az üveg hűtésének fokozásával azon a ponton, ahol az üvegszalag kialakítása történik. A hűtés mértékének túlzott növelése a fürdő belépő, forró végén, amint azt a 25 gyakorlat bebizonyította, az üvegben nem-kívá­natos torzulásokhoz vezethet. Ugyancsak megállapítást nyert, hogy amikor az úsztatott eljárással vékonyabb üveget, így pl. 5 vagy 4 mm vastagságú üveget állítanak elő, a 30 nagytömegű gyártás során, az üvégszalag szé­lessége úgy tartható meg, hogy a fürdőre jutta­tott olvasztott üveg mennyiségét növelik, de amilyen mértékben növekszik az üvegszalag ki­lépő sebessége, a nagyobb teljesítmény érdeké­ben, ugyanúgy az üvegnél a szalag vastagságá­nak fokozott csökkenése is jelentkezik. Ezt a je­, lenséget bizonyos mértékig ellensúlyozni lehet a fürdő forró végén a hűtés alkalmazásával. Megállapítottuk azonban, hogy nagytömegű gyártás esetén minden egyes kívánt üvegvastag­sághoz bizonyos sebességet meghaladó kilépési sebességhez a fürdő forró végén a hűtés megfe­lelő növelése nem elegendő, hogy ilyen módon az üvégszalag kívánt vastagságát megtartsák és az üveg sebességének fokozásával ez a hűtés hát­rányos lehet az úsztatott eljárás során előállított termék minőségére. Találmányunk fő célkitűzése egy olyan eljárás alkalmazása a már ismert úsztatott eljárás kere­tén belül, nagytömegű gyártás figyelembevételé­vel, amelynél a hűtőszerkezet alkalmazását a fürdő belépő forró végén minimálisra csökkent­jük. Találmányunk azon a felismerésen alapszik, hogy nagytömegű gyártás esetén az olvasztott üveg mozgási sebességét fokozni lehet, amikor az szétterül az olvasztott fémfürdőn, olyan erők alkalmazásával, melyeik egyidejűleg alkalmasak 164492

Next

/
Thumbnails
Contents