164490. lajstromszámú szabadalom • Eljárás úsztatott üveg előállítására

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS Bejelentés napja: 1970. VII. 28. (Pl—339) Nagv-Britanniai elsőbbségei: 1969. VII. 28. (37 860/69), (1. igénypont); 1969. VIII. 19. (41 419/69), (2. igénypont) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. X. 31. 164490 Nemzetközi osztályozás: C 03 b 18/00 Feltalálók: Dickinson George Alfred mérnök. St. Helens, Charnock Harold mérnök, Near Wdgan, Nagy-Britannia Tulajdonos: Pilkington Brothers Limited, Liverpool, Nagy-Britannia Eljárás úsztatott üveg előállítására A találmány tárgya eljárás üveg előállítására, melynél olvasztott üveget juttatunk egy olvasz­tott fémfürdőre, a fémfürdő felületén üvegsza­lagot alakítunk ki és azt oldalirányban szétte­rülni engedjük, húzóerő alkalmazásával az üveg­szalagot az üvegfürdő hosszában mozgatjuk és az üvegszalagot kivezetjük az olvasztott fém­fürdőből, a fémfürdőn előre haladó üvegszalagot olyan hőmérsékleti értéken tartjuk, mely bizto­sítja az üvegszalag egy meghatározott szakaszán az üveg képlékeny állapotát, ezen a szakaszon az üvegszalagot húzással nyújtjuk és sebességét növeljük, eközben pedig az üveg szélességét ol­dalirányú erőkkel szabályozzuk. A találmány főcélja ennek az eljárásnak a tö­kéletesítése olyképp, hogy azzal igen vékony, pl. 2—3 mm vastagságú és még ennél is vékonyabb üvegtáblákat torzulásoktól mentesen és kitűnő minőségben lehessen előállítani. E célból a talál­mány értelmében miközben az üvegszalagot az említett húzóerővel gyorsítjuk és vékonyítjuk, a gyorsított és fokozatosan keskenyedő szakaszon az elvékonyító hatást az üvegszalag széleinél ha­tó olyan, az üvegszalag haladási irányához ké­pest ferde erőkkel szabályozzuk, melyeknek a haladás irányába eső hosszirányú és egy kifelé irányuló keresztirányú összetevője van. Ugyanis a találmány azon a meglepő megis­merésen alapszik, hogy az említett cél elérése végett a gyorsított és vékonyodó üvegrész kes­kenyedését a kifelé ható erőkkel, vagyis a kes­kenyedés ellen ható erőkkel kell szabályozni, de olymódon, hogy ezeknek az erőknek a haladás irányába eső összetevője is van, amely a keske-5 nyedést viszont elősegíti. Beható kísérletek iga­zolták, hogy ez az eljárás lehetővé teszi még igen vékony, pl. 2 mm-es üvegnél is a torzulás­mentességet és az egyenletes jó minőséget. Az eljárást a csatolt rajzon példaképpen és 10 vázlatosan ábrázolt berendezés kapcsán magya­rázzuk meg részletesen. Á rajzokon az 1. ábra a találmány megvalósí­tásához alkalmas berendezés hosszmetszete. A berendezés az olvasztott fémfürdőt inagábafog-15 laló tartályszerkezetből, a tartály fölött kialakí­tott tetőszerkezetből, továbbá az olvasztott üveg­nek szabályozott mértékben az olvasztott fém­fürdőre való juttatására és az előállított vékony úsztatott üvegnek az olvasztott fémfürdőből való 20 eltávolítására szolgáló szerkezetből áll. A 2. ábra az 1. ábra szerinti berendezés tartályának felül­nézete a tetőszerkezet eltávolítása után. A 3. ábra az 1. ábrához hasonló hosszmetszet, mely a találmány szerinti eljárás megvalósításá-25 hoz alkalmas berendezés egy másik kiviteli vál­tozatát szemlélteti. A 4. ábra a 2. ábrához ha­sonló felülnézet, mely a 3. ábra szerinti berende­zéshez tartozó tartályra vonatkozik. Az 5. ábra az 1. ábrához hasonló, a találmány 30 szerinti eljárás megvalósításához alkalmas be-164490

Next

/
Thumbnails
Contents