164452. lajstromszámú szabadalom • Eljárás 6-alfa-amino-alfa-fenil-acetilamino-penam-3-karbonsav előállítására

MAGTAR SZABADALMI 164452 NÉPKÖZTÁRSASÁG LEÍRÁS Ím% Bejelentés napja: 1971. II. 27. (KA—1287) Nemzetközi osztályozás: C 07 d 99/22 Ijjl Japán elsőbbségei: 1970. II. 27. (17 244/1970); 1970. IX. 24. (83 671/1970) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. X. 31. Feltalálók: Abe Jinnosuke vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Watanabe Tetsuo vegyészmérnök, Yokohama-shi, Take Teruo vegyészmérnök, Shi­zuoka-ken, Fujimoto Kewtaroh vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Fujii Ta­dashiro vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Kotaari Sadami vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Ishimura Fumihiro vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Hotta Yasue vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Kitahora Nobuya vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Fukushima Mitsuru vegyészmérnök, Shizuoka-ken, Japán Tulajdonos: Toyo Jozo Kabushiki Kaisha cég, Shizuoka-ken, Japán Eljárás 6- «-amino- x-i enil-acetilamüio-penam-3-karbonsav előállítására A találmány tárgya új eljárás a csatolt rajz szerinti (I) képletű «-amino-benzilpenicillin (az Egészségügyi Világszervezet által elfogadott nemzetközi szabad elnevezéssel: ampicillin) (ké­miai neve a címben feltüntetve) és nem-toxikus sóinak az előállítására. Az ampicillint eddig általában a ß^amino­-penicillánsavból, mint kiindulási anyagból állí­tották elő, a 16 277/961, 5642/964, 1386/965, 1591/965, 3911/965, 4004/965, 11 066/965, 17 392/ /965, 2470/966, 10 697/966, 11073/967, 15 947/967, 17 193/968 és 12 152/969 számú közzétett japán szabadalmi leírásokban ismertetett eljárásokkal. Az eddig ismert eljárásokban kiindulási anyag­ként alkalmazott 6-amino-penicillánsav előállí­tására már számos eljárás vált ismeretessé. Az egyik eljárás szerint a fermentáció útján kapott természetes penicillinek valamelyikét, például a benzil-penicillint (G-penicillin) vagy fenoxime­til-penicillint (V-penicillin) természetben előfor­duló mikroorganizmusok által termelt enzimek­kel dezacileznek, majd az így felszabadított 6--amino-penicillánsavat a fermentléből elkülöní­tik és tisztítják. Egy másik ismert eljárás sze­rint a benzil-penicillin o-nitro-származékát re­dukálják és a kapott reakcióelegyet megsava­nyítják, majd az így kapott elegyből nyerik ki a 6-amino-penicillánsavat. Egy 'harmadik ismert eljárás szerint a benzil-penicillin vagy fenoxi­metil-penicillin iminoéterét hidrolizálják, majd 10 15 20 25 30 az így kapott vizes reakcióelegyből különítik el és tisztítják a 6-amino-penicillánsavat. Minthogy azonban a 6-amino-penicillánsav amfoter jellegű, vízben oldódó, viszonylag ke­véssé stabil vegyület, az elkülönítési és tisztí­tási műveletek igen körülményesek és csak veszteségesen, kedvezőtlen hozamokkal folytat­hatók le. Ennek tulajdonítható, hogy a 6-ami­no-penicillánsav csak viszonylag igen magas áron szerezhető be. A jelen találmány célkitűzése ezért olyan el­járás kidolgozása volt, amely szerint az ampi­cillint tisztán kémiai úton, a lényegesen olcsóbb benzil-penicillin kiindulási anyagból állíthatjuk elő, a viszonylag igen drága 6-amino-penicillán­sav helyett. E cél megvalósítása érdekében a találmány szerint oly módon járunk el, hogy valamely (II) általános képletű diacil-penicülin-észtert — e képletben A valamely, a karboxilcsoport átmeneti meg­védésére alkalmas, önmagában ismert védő­csoportot, előnyösen fenacil-csoportot, B valamely lehasítható védőcsoporttal védett aminocsoportot, előnyösen tritil-amino-, o­-mtrofenilszulfenil-amino- vagy benziloxikar­bonil-arnino-csoportot képvisel — valamely 1—6 szénatomos alkilaminnal vagy 164452

Next

/
Thumbnails
Contents