164403. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rovarok metamorfózisát szabályozó szteroid hormonok előállítására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 164403 LEÍRÁS Bejelentés napja: 1972. I. 18. (DA—291) Olaszországi elsőbbségei: 1971. I. 18. (19 466 A/71); 1971. VII. 29. (7806 A/71) Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. Nemzetközi osztályozás: C 07 c 167/00; A 01 n 9/00 Feltalálók: Ferrarit Giorgio vegyész, Milánó, Camonica Luigi vegyész, Milánó, Danieli Bruno vegyész, Cesano Miaderno, (Milánó), Olaszország Tulajdonos: DAUTEN S.A., Roveredo, Svájc Eljárás rovarok metamorfózisát szabályozó szteroid hormonok előállítására A találmány tárgya eljárás rovarok meta­morfózisát szabályozó szteroid hormonok elő­állítására, melyek biológiai rovarirtó szerként alkalmazhatók. Azok közül a hormonok közül, amelyek a ro­varok alakváltozását (kültakaróesere) szabályoz­zák, néhányat régen ismerünk, pl. a krusztek­dizont (ekdiszteron néven is ismert), a maki­szteron A-t és az ekdizont, míg egy másikat, az ezideig még nem jellemzett vagy azonosított muriszteront, részletesen a következőkben ír­juk le. A kruszdektizon, a 2ß, Sß, 14a, 20 R, 22 R, 25-hexalhidroxi-J5^koleszt-7-én-6^on, az I kép­leten bemutatott szerkezetű vegyület. Először egy Crustacea-ból, a Jasus Calandei-ből állít­tatták elő (Chem. Com. 1966, 37. oldal), 2 mg tiszta hormont egy tonna Crustacea-ből, Ekdi­zonnal együtt a Bombyx mori-ban is megtalál­ható. Jelenléte kimutatható az Antiherea pernyi ro­varban is (200 mg 31 kg lárvából). Növényi szteroidok mellett, szennyezőanyag­ként, a Podocarpus elatus-ban is megtalálható (Chem. Com. 1966, 905. oldal); ebből a növény zöld részeinek súlyára vonatkoztatva 0,05%-os mennyiségben vonható ki i(Chem. Com. 1968, 971. oldal); megtalálható a P. macrophyllus-ban is ,(T. Lett. 1968, 3883, oldal). A fenti hormont a Polypodium vulgare L.-ből is előállították (0,07—1,0% szárazsúlyra vonat­koztatva) [Phytochemistry, 9, 1247 (1970)]. A makiszteron A, a 2ß, %ß, 14a, 20 R, 22 R, 25-hexahidroxil-24-metil-5'/?-koleszt-7-én-6-on, a 5 II képleten bemutatott szerkezetű vegyület. 0,001%-os mennyiségben a Podocarpus macro­phyllus-ban található i(T. Lett. 1969, 3887. oldal). A polihidroxil-szteroidok közé sorolt ekdizon a III képleten bemutatott szerkezetű vegyület. 1° Ezt izolálták és írták le először [Butenandt, Karlson és munkatársai, Ann. Chem. 1, 662 (1963)], és ez a vegyület jelentette azoknak -a kutatásoknak a kiindulópontját, amelyek ezek-" nek a szteroidoknak a tulajdonságait és szere-I5 püket kívánták felderíteni a rovarok biológiai ciklusaiban. Az utóbbi 'években, amint azt a technikai és különösen a szabadalmi leírások irodalma bizo­nyítja, igen sok, a fenti 'hormonok előállítását 20 célzó eljárás született. A legnagyobb nehézsé­get, azaz ipari méretékben, jó termeléssel és elfogadható önköltségi áron történő előállításu­kat azonban nem sikerült megoldani. Tény, hogy az eddig kidolgozott eljárások igen költ­ségesek, és ezenkívül igen bonyolultak. Azt találtuk, hogy a találmány szerinti el­járással előállíthatók ilyen típusú hormonok tisztított anyagként és részlegesen tisztított ter­•• mékként is, ipari szinten, gazdasági meggondo-30 lások szerint is elfogadható mennyiségben, oly 25 164403

Next

/
Thumbnails
Contents