164389. lajstromszámú szabadalom • Résesszórófej kémiai szerek talajfelületre vagy növényi felületre juttatására

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS SZOLGALATI TALÁLMÁNY Bejelentés napja: 1972. IX. 23. Közzététel napja: 1973. IX. 27. Megjelent: 1975. XI. 29. (BU—626) 164389 Nemzetközi osztályozás: B 05 b 1/26; A 01 m 7/00 J Feltalálók: Horváth Ferenc kutató mérnök, 35%, Budapest, Tündik Ferenc főkonstruktőr, 50%. Debrecen, Fux Jenő, 15%, Budaörs Tulajdonos: Budapesti Mezőgazdasági Gépgyár ps Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet, Budapest Réses szórófej kémiai szerek talajfelületre vagy növényi felületre juttatására í A találmány tárgya olyan kis folyadéknyo­mással (10 att-ig) működő résesszórófej, kémiai szerek talajfelületére vagy növényi felületre juttatására, amely alkalmas megfelelő csepp­spektrumú, befolyásolható nyílásszögű permet­fátyol előállítására és eredeti tulajdonságait hosszú idő átlagában is megtartja. A mezőgazdaság kemizájásának rohamos fej­lődésével olyan nagyhatású kémiai szerek kerül­nek felhasználásra, melyekből a talajfelület 1 négyzetméterére milligrammos mennyiségeket kell egyenletesen, meghatározott cseppnagyság­tartományfoan, irányított permetsugár segítségé­vel elosztani. A használatos növényvédő gépeken ezt a fel­adatot különféle segédberendezésekkel a szóró­fejek végzik el. Erre a célra a legváltozatosabb porlasztási elvű és kialakítású szórófejek isme­retesek. Ezeknek két fő típusa van, a légporlasztásos szórófejek és a hidraulikus porlasztása szórófejek. A folyadékütközéses szórófejeknél a folyadé­kot különböző megoldásokkal úgy vezetik, hogy folyadékrészek ütközzenek egymással és az üt­közés hatására legyező formájú permetsugár képződjön. A légporlasztásos szórófejekben a folyadék cseppekre bontása nagy sebességű levegőáram se­gítségével történik különböző megoldásokban. 10 15 20 25 30 A 'hidraulikus porlasztású szórófejekben a nyomás alá helyezett folyadékot több módszer­rel lehet cseppekre bontani. A cirkulációs porlasztásnál a folyadékot egy ún. örvénykamrába oly módon vezetik be, hogy az ott forgásba jöjjön. Ezek után egy meghatá­rozott méretű nyíláson a szabadba vezetve a rá ható erők következtében különböző méretű csep­pekre bomlik és kúp alakú permetsugarat képez. Az ütközőlapos szórófejeknél a folyadéksuga­rat meghatározott nyíláson keresztül különböző kiképzésű szilárd felületnek ütköztetik, melynek hatására kúp vagy legyező formájú permetsuga­rat képez. Az összes szórófejnek vannak előnyös és hát­rányos tulajdonságai. A szórófejekkel szemben támasztott sok kö­vetelmény között legfontosabb az adagolási egyenletesség, a szórásegyenletesség a szórás­kép mentén, a megfelelő cseppnagyságtarto­mány és élettartam. A hidraulikus porlasztású szórófejek közül a folyadékütközéses szórófejek közé tartozó úgy­nevezett résszórófej az, amely az említett köve­telményeknek a legjobban megfelel. A jelenleg ismert korszerű résszórófejek közül ilyen pél­dául az NSZK-ban gyártott „Lehler" vagy az angol „Tee Jet" típusú. Előállításuk fémből tör­ténik, az igényelt nagy pontosság miatt bonyo-164389

Next

/
Thumbnails
Contents