164343. lajstromszámú szabadalom • Többfokozatú kapcsolóházat

MAGTAB NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS 164343 JfÉptk Nemzetközi osztályozás: ÍOJ Bejelentés napja: 1971. II. 02. (TE-600) H 04 q 11/04 ipjp Franciaország-beli elsőbbsége: 1970. II. 10. (70 04 661) ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI Közzététel napja: 1973. VIII. 30. HIVATAL Megjelent: 1975. VIII. 30. Feltaláló: Jacob Jean-Baptiste mérnök, Saint Quay Perros, Franciaország Tulajdonos: C.I.T. - Compagnie Industrielle des Telecommunications, Paris, és Société Lannionnaise d'Électronique, Lannion, Franciaország Többfokozatú kapcsolóhálózat 1 A találmány tárgya többfokozatú kapcsoló­hálózat, amely különösen önműködő távközlési kapcsolóban és általánosabban a távközlési, táv­irányítási, távjelzési stb. iparban használható. Ismeretes, hogy vannak többfokozatú összekötő 5 hálózatok, amelyek közül egyesek időbeli típusok, míg mások térbéli típusok, azaz ez utóbbiakat kapcsolópontokból álló mátrix alkotja. Ezek szerint van olyan hálózat, amely teljes egészében vagy részben térbeli fokozatokból áll. A térbeli 10 fokozat lehet akár elektromechanikus, akár elek­tronikus típusú. Bármilyen típusú legyen is, azonban a térbeli fokozat, amelynek bemenetére és kimenetére multiplex vonalak csatlakoznak, ha egy információ érkezik egy bejövő multiplex 15 időcsatornán, továbbítása változtatás nélkül törté­nik a térbeli fokozaton keresztül, olyan módon, hogy a multiplex kimeneten ugyanazon számú időcsatomát foglalja el, mint a bejövő multiplex bemeneten. Ugy mondják, hogy a térbeli fokoza- 20 ton keresztül az átvitel az időcsatorna változtatása nélkül történik, vagy úgy is mondják, hogy a térbeli fokozat idővonalban dolgozik. A kapcsoló­hálózaton belül az ilyen működés okozza a belső blokkolást, ami azt jelenti, hogy nem jöhet létre 25 összeköttetés egy hívó előfizető és egy hívott előfizető között, mert egy hívó előfizető, akihez az „i" időcsatorna van rendelve, a bejövő multiplex vonalon, egy hívott előfizetőt az ,4" kimenő csatornán tud kérni, amely már el van 30 foglalva két előfizető közötti kapcsolat útján, akinek a hívója az „i" időcsatornát foglalja el egy másik bejövő multiplex vonalon. A blokkolás ezen esete jól ismert. Célunk, hogy ezt a belső blokkolást talál­mányunk tárgyával kiküszöböljük, olyan kapcsoló­hálózat segítségével, amelynek valamennyi foko­zata időcsatornás, és mindegyik fokozata idő­csatornás kapcsolókból áll, és a fokozatok egymás közötti multiplex vonalakkal vannak összekötve. A továbbiakban egyszerűsítés érdekében az időcsatornás kapcsolóhálózatot „időkapcsoló háló­zat"-nak és az időcsatornás kapcsolót „időkap­csoló"-nak fogjuk nevezni. A találmány tárgyára jellemző, hogy egy időkapcsolóhálózatnak van egy bemenő fokozata, egy közbenső fokozata és egy kimenő fokozata, reteszelés nélküli hálózat esetén a bemenő fokozatnak van n számú CE1 .... CEn kapcsolója, egyenként n bemenettel és (2n-l) kimenettel, a közbenső fokozatnak van (2n-l) számú CI1 .... Cl (2n—1) közbenső kapcsolója, egyenként n beme­nettel és n kimenettel, és a kimenő fokozatnak a bemenő fokozathoz hasonlóan van n számú CSl ... CSn kapcsolója, egyenként (2n—1) beme­nettel és n kimenettel. Egy bemenő kapcsoló pl. a CE1 kapcsoló minden (2n-l3 kimenete össze van kötve egy hálózat útján minden (2n-l) közbenső kapcsoló egy bemenetével, és ugyanúgy egy kimenő kapcsoló, pl. a CSl kapcsoló minden 164343

Next

/
Thumbnails
Contents