164305. lajstromszámú szabadalom • Futóművel ellátott gép vasíti felépítmények sínrögzítő elemeinek kezelésére

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI 164305 LEÍRÁS Nemzetközi osztályozás: Bejelentés napja: 1969. X. 24. ( PA-1030) E 01 b 9/00 Osztrák elsőbbsége: 1968. X. 25. (10453/68) Közzététel napja: 1973. VIII. 28. Megjelent: 1975. VIII. 30. Feltalálók: Hasser Franz gyáros, Theuter Josef mérnök, Bécs, Ausztria Tulajdonos: Franz nasser Bahnbaumaschinen cég, Bécs, Ausztria 1 Futóművel ellátott gép vasúti felépítmények sínrögzítő elemeinek kezelésére A találmány tárgya futóművel ellátott gép vasúti felépítmények sínrögzítőelemeinek kezelésé­hez, különösen sínrögzítőcsavarok be- és kicsavará­sához szolgáló gép, legalább egy, a hordozójár­műre rögzített emelhető és süllyeszthető szerszám- 5 mai, amelyet egy szerszámtartó, valamint egy vezetőberendezés segítségével a rögzítőelemekhez hozzárendelt síntől meghatározott távolságban lehet tartani. Ilyenfajta gépek már különféle kiviteli változat- 10 ban ismeretesekké váltak, így például az 1 085 182 sz. német szabadalmi leírásból. Ennél az ismert gépnél mindegyik sínhez párosával hozzárendelt és a sínre keresztirányban mozgatha­tóan ágyazott szerszámtartók egy motor útján IS forgásba hozhatók és egy, a sínen vezetett letapogatószerv segítségével egy rudazaton át a síntől állandó vízszintes távolságnyira tarthatók. Ez a távolság szabályozható, azonban mégis mindig egy meghatározott, s a sínrögzítés minden- 20 kori állapotától függő illetve annak megfelelő méreten van rögzítve. Letapogatószervként egyik oldalról egy rugó által az egyik sínhez szorított botot alkalmaznak, amely egy rúd útján össze van kötve a szerszámtartókkal. 25 Ezen gép jelentős hátjánya, hogy a szerszám­tartó a sínen vezetett letapogatószerwel mereven van összekötve. Egy vágányszakaszon való munka során állandó értéken tartott távolság a szerszám­tartó és a sín között jelentős nehézséget okoz és 30 ezen gép használatánál számottevő teljesítmény­csökkenést okoz, ezért ezen gép a gyakorlatban nem tudott elterjedni. A gyakorlatban ugyanis azok a nehézségek — amelyek abból a szükségességből adódnak, hogy a szerszámot lehető leggyorsabban és zavartalanul, pontosan vigyük a sínrögzítés kezelendő alkat­részéhez — valóban figyelemreméltók, éspedig mindenekelőtt azért, mert azon rögzítőeszköznek a síntől való távolsága, amelyen a szerszámtartó vezetve van, a valóságban nem kifogástalanul állandó, hanem kisebb-nagyobb határok között változik. Az ebből adódó nehézségek természettől fogva rendkívüli mértékben megnövekszenek akkor, ha nem csak egyetlen szerszámmal dolgozunk, hanem - amint ez a nagyobb teljesítményű gépeknél ma szokásos - egy szerszámpárral vagy egy szerszámcsoporttal. Ha például a sín jobb- és balfelén elrendezett rögzítőszerveket egyidejűleg kezeljük, akkor arra kell ügyelni, hogy nemcsak az egyes rögzítőszer­veknek a síntől való távolsága, hanem ezen rögzítőelemek egymástól való távolsága is változó, s hogy ebből további nehézségek adódnak. Ezen okból kifolyólag az sem vezethet eredményre, ha az ilyen rögzítőszervekhez hozzá­rendelt szerszámokat valamiféle állandó alapbeállí­tásban rögzítjük. De nem változtatna az sem a helyzeten, ha egy önműködően dolgozó közpon­tosítóberendezést — például egy kupakot, lefelé 164305

Next

/
Thumbnails
Contents